Par dekanāta avīzi + arhīva numuri

 

«Kāpt kalnā»

Madonas dekanāta draudžu avīze

 

 

«Kāpt kalnā» izaudzis no Madonas katoļu draudzes avīzes „Kalnā” realitātes. Vienojoties ar dekanāta draudžu prāvestiem un lajiem, izdevumu šogad nolēmām paplašināt un veidot kopīgiem spēkiem.” – raksta Inese Elsiņa, galvena redaktore.

 

Mazliet par avīzes logo:

Madonas dekanāta avīzei «Kāpt kalnā» par logo izraudzīts tieši jēdzieniski ietilpīgais kronis – protams, kronis zem krusta zīmes. Kronis (arī vainags) rotā galvu, cilvēka cēlāko daļu, un simboliski paaugstina (velk uz augšu) valkātāju. Kronis vienmēr pauž majestātiskumu, svētību vai ārkārtēju, svinīgu stāvokli. Kristīgajā simbolikā kronis raksturo ne tikai «Maiestas Domini» (Kunga diženumu), bet arī augstāko sasniedzamo esības pakāpi. (…) Kronis kā avīzes logo, tā vizuālā reprezentācija vai ikona attēlo mūsu kopīgo ieceri. Zīmējums to atsedz caur astoņiem cilvēciņiem vai kroņa zariem, kas simbolizē astoņas dekanāta draudzes.”

 

Avīze ir pieejama par ziedojumiem, sākot ar 40 santīmiem. Iegādājieties šo garīgo kumosu sev pašiem, tuviniekiem un kā eņģeļi, lūdzu,  aiznesiet to arī kaimiņiem un paziņām.

 

                   

 

                 

 

                 

 

                 

 

 

 

 

 

Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils, priesteris