Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 8.09.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 8.09.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 

*8.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS svētki un atlaidas mūsu draudzē. Vissv. Sakramenta adorācija, Litānija V.J. Marijas godam, Veltīšanās akts V.J. Marijaj, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija. Šodien var svētīt graudus. Ziedojumi RARZI vajadzībām

10.00- SV. MISE par Draudzi, pēc Sv. Mises Dzīvās Rozes formācijas tikšanās ar Jezuītu Tēvu Gintaras.

18.00 SV. MISE

*9.09. PIRMDIENA 10.00 SV. MISE  sv. Pētera Klavera, priestera, piemiņas diena

*10.09. OTRDIENA V.E. Jelgavas bīskapam Edvardam Pavlovskim konsekrācijas gadadiena (dz. 22.08.1950., ord. 25.05.1975., kons. 10.09.2011.). DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU. Liturģijas tēma: “Sv. Filomena saderināto aizbildne“.

14:45 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana. 15:00: Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis, individuāli aizlūgumi; par Sv. Filomenas dzīvi; Sv. Filomenas kronītis; Litānija Sv. Filomenai, 16:00 Rožukronis, Slavēšana, 17:30 Svētība ar Vissvētāko Sakramentu,

18.00- SV. MISE  par dvēseles un miesas veselību, brīvību un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību, pēc Sv. Mises svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām. Pateicība, liecības.

*11.09. TREŠDIENA 10.00-SV. MISE… 14.00 SV. MISE Jaungulbenes AC

18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*12.09. CETURTDIENA Vissv. Jaunavas Marijas vārda diena

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par priesteriem, … un konsekrētām personām. Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

*13.09. PIEKTDIENA 18.00-SV. MISE sv. Jāņa Hrizostoma, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

*14.09. SESTDIENA SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS svētki

10.00 SV. MISE … 18.00-SV. MISE

*15.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA.
Vissv. Jaunavas Marijas, Sāpju Mātes piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00 SV. MISE

 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies 29 septembrī. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumusmalkas iegādei, jau ir savākti 550 eiro. Liels paldies par Jūsu atbalstu!
 • Kā redzat, to vajag sakārtot malkas talkā, tāpēc ari šajā nedēļā aicinu palīdzēt, kad jums ir laiks.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, pie Astras: tel. 27484427.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*8.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS svētki un atlaidas mūsu draudzē. Vissv. Sakramenta adorācija, Litānija V.J. Marijas godam, Veltīšanās akts V.J. Marijaj, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija. Šodien var svētīt graudus. Ziedojumi RARZI vajadzībām

10.00- SV. MISE par Draudzi, pēc Sv. Mises Dzīvās Rozes formācijas tikšanās ar Jezuītu Tēvu Gintaras.

18.00 SV. MISE par mirušo Arnoldu

 • 9.09. PIRMDIENA sv. Pētera Klavera, priestera, piemiņas diena

10.00- SV. MISE par mirušajiem labdariem un tuviniekiem

 • 10.09. OTRDIENA DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU.
  Liturģijas tēma: “Sv. Filomena saderināto aizbildne“.
  18.00 SV. MISE par dvēseles un miesas veselību, brīvību un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību. Pēc Sv. Mises svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām. Pateicība, liecības.
 • 11.09. TREŠDIENA

10.00- SV. MISE par Jolantas Terēzes veselību un bērniņu
14.00 SV. MISE Jaungulbenes AC par mirušajiem
18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 12.09. CETURTDIENA Vissv. Jaunavas Marijas vārda diena

10.00-SV. MISE par Annas veselību.

18.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

 • 13.09. PIEKTDIENA sv. Jāņa Hrizostoma, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

18.00 – SV. MISE par veselibu Zinaidai Strautmanei

 • 14.09. SESTDIENA SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS svētki

10.00- SV. MISE par mirušajiem

18.00 – SV. MISE pateicībā par dāvātajām žēlastībām un par Annas un viņas bērniem un viņu ģimenēm.

 • 15.09. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA

Vissv. Jaunavas Marijas, Sāpju Mātes piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

18.00- SV. MISE par mirušajiem Jāni. Annu un Māru

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv