Dievkalpojumi

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA

9:00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18:00 Sv. MISE par mirušo Irēnu

 • 19.02. PIRMDIENA OTRĀ BAZNĪCAS jubilejas garīgās sagatavošanās diena.

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par priesteriem no Dzīvās Rozes.

15:05 Sv. Mise par pr. Pāvilu

18:30 – SV. MISE par mirušo Irēnu.

 • 20.02. OTRDIENA GREG.

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Staņislavu.

 • 21.02. TREŠDIENA sv. Pētera Damiāna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par mirušo Irēnu

14:00 – Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā(SMOLANY). Litenes aprūpes centrā.

18:30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 22.02. CETURTDIENA SV. PĒTERA KATEDRA svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE. par mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 23.02. PIEKTDIENA sv. Polikarpa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena GREG.

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par Gintas mammu Elgu

 • 24.02. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu.

 • 25.02. GAVĒŅA OTRĀ SVĒTDIENA

9:00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras  (2.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

LŪGŠANA KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ (Pēc sv. Komūnijas) Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21).

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 11.02.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA Vispasaules slimnieku diena Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE par mirušo Irēnu

 • 12.02. PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušiem Juri un Jāni

18.00- SV. MISE par mirušo Irēnu

 • 13.02. OTRDIENA, GREG

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE Par Arvi (v), lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

 • 14.02. TREŠDIENA PELNU TREŠDIENA (Lielā Gavēņa sākums) SV. CIRILA, MŪKA, UN SV. METODIJA, BĪSKAPA, EIROPAS AIZBILDŅU svētki

10.00  Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā. SMOLANY

14:00 Sv. Mise Tirza par mirušo Irēnu.

18.00 Sv. Mise par Valentīnu Birznieci

 • 15.02. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

 • 16.02. PIEKTDIENA GREG

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par Gintas tēta Voldemāra veselību

 • 17.02. SESTDIENA Var pieminēt septiņus svētos, Servitu Ordeņa dibinātājus

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

 • 18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena  Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.
18.00 Sv. MISE GREG.par mirušo Irēnu

 • 5.02. PIRMDIENA. sv. Agates piemiņas diena
  9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE par mirušo Jāni dvēseles šķīstīšanu un atbrīvošanu.
  18
  .00 Sv. MISE GREG. par mirušo Irēnu
 • 6.02. OTRDIENA, sv. Pāvila Miki un biedru piemiņas diena . GREG
  17:15
  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  18:00 – SV. MISE par māmiņas Melānijas dvēseli
 • 7.02. TREŠDIENA
 • 9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
 • 10.00 Sv. Misepar mirušo Deilu (s) un Laimoni (v)
  14:00 Sv. Mise GREG. par mirušo Irēnu. Daukstes aprūpes centrā.
  18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās
 • 8.02. CETURTDIENA sv. Hieronīms Emiliāns un sv. Žozefīne Bakhita, jaunava
  9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu
  18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda
 • 9.02. PIEKTDIENA GREG
  17.15..Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  18:00 – SV. MISE par mirušo Juri, lai Dievs viņa dvēseli ieved mūžīgajā mierā.
 • 10.02. SESTDIENA sv. Sholastikas, jaunavas piemiņas diena
  9:15 –Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE par Priesteriem no Dzīvās rozes
  14.00 Sv. Mise Rankā…
  18:00 – SV. MISE
  GREG. par mirušo Irēnu
 • 11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA. Vispasaules slimnieku diena. Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

  10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,
  18:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 28.I 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA V.Em. Jānim kardinālam Pujatam kooptēšanas kardinālu kolēģijā gadadiena (28.01.2001.).

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18
.00 Sv. MISE par priesteri Tomašu Gajda vārda dienā

 • 29.01. PIRMDIENA. Rīgas garīgā semināra svētki
  SV. MISE nenotiks. Es būšu Rīgā. Par mirušo Jurkāni Annu SV. MISE BŪS PIEKTDIENĀ.
 • 30.01. OTRDIENA.

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāni Tabūnu

 • 31.01. TREŠDIENA. sv. Jāņa Bosko piemiņas diena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 Sv. Mise par Artūru lai Dievs dāvā veselību

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 1.02. CETURTDIENA. Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Svētā stunda

 • 2.02. PIEKTDIENA. KUNGA PREZENTĀCIJAS svētki (Konsekrēto personu diena) Mēneša I piektdiena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo Jurkāni Annu. 18:00 – SV. MISE GREG.par mirušo Irēnu

 • 3.02. SESTDIENA. V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā
 1. Blazija, bīskapa un mocekļa un sv. Oskara, bīskapa piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par labdariem

18:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

 • 4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena

Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE GREG.par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 21.01.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*21.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENA

9.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE  par Inesi un Vanesu.

 • 22.01.2018 PIRMDIENA. sv. Vincenta, diakona un mocekļa piemiņas diena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Agnesi vārda dienā.

 • 23.01. OTRDIENA. 

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Edgaru, lai Dievs dāvā vajadzīgās žēlastības ceļā uz pestīšanu.

 • 24.01. TREŠDIENA sv. Franciska no Sales, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 Sv. Mise par Ābolu ğimeni

11:00 Sv. Mise… Līgo aprūpes centrā

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās..

 • 25.01. CETURTDIENA SV. APUSTUĻA PĀVILA KONVERSIJAS svētki. Šodien noslēdzas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Ābolu ğimeni

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles Stunda

 • 26.01. PIEKTDIENA sv. Timoteja un Tita, bīskapu piemiņas diena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Eleonoru un Antonu

 • 27.01. SESTDIENA sv. Andželas Meriči, jaunavas piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 – SV. MISE par mirušo Broņislavu

 • 28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Tomašu Gajda vārda dienā

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 14.01.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

* 14.01.2018 II SVĒTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE. par Aleksandru un Elizabeti.

 • 15.01. PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Elizabeti Mikolajczyk 62 dzimšanas gadadienā, lūdzot nepieciešamās
žēlastības un Dieva svētību

 • 16.01. OTRDIENA, 

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par priesteri Wojciechu dzimšanas gadadienā, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības un svētību kalpojumā.

 • 17.01. TREŠDIENA sv. Antonija, abata, piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise par Anniju, lūdzot Dieva aizsardzību, atbrīvošanu un veselību.

14:00 Sv. Mise… Litenes aprūpes centrā.

 • 18.01. CETURTDIENA Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Valdi, lai Dievs dāvā vajadzīgās žēlastības atrast atrast patiesības ceļu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Slavēšana.

 • 19.01. PIEKTDIENA (garīga sagatavošanās).

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

15:05 – SV. MISE   

18:30 – SV. MISE   

 • 20.01. SESTDIENA sv. Fabiāna, pāvesta un mocekļa un sv. Sebastiāna, mocekļa piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām…

18:00 – SV. MISE par Rudzīšu, Nagļu un Skroderu dzimtas mirušajiem.

 • 21.01. III SVĒTDIENA sv. Agneses, jaunavas un mocekles piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Inesi un Vanesu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

 (http://katolis.lv/biblioteka/tematiskais-katalogs/ekumenisms/lugsanu-nedela-par-kristiesu-vienotibu.html)

No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās ietvaros visā pasaulē un arī Latvijā norisinās dažādi ekumeniski dievkalpojumi un lūgšanu brīži, kuros piedaloties iespējams konkrēti atbildēt uz Kristus aicinājumu „lai visi būtu viens”. Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību pirmsākumi meklējami jau 1740. gadā, kad Skotijā aizsākās Vasarsvētku kustība, kas aicināja lūgties par un kopā ar visām Baznīcām. 1908. gadā datumus Baznīcas vienotības oktāvai no 18. līdz 25. janvārim pirmo reizi izvēlējās anglikāņu mācītājs Pols Vatsons. Izvēlētie datumi saistās ar diviem lieliem Baznīcas apustuļiem – sv. Pēteri un sv. Pāvilu. 18. janvārī sv. Pēteris kļuva par pirmo Romas bīskapu, tas ir, pāvestu, no kura arī pēc tam ir nākusi tagadējo pāvestu pēctecība. Savukārt, 25. janvārī ir sv. Pāvila atgriešanās svētki, kad viņš no kristiešu vajātāja kļuva par dedzīgu Kristus piekritēju un draugu. Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību pasaules mērogā organizē Pasaules Baznīcu padome, kas apvieno 349 Baznīcas, kas tiecas uz vienotību, vēlas kopīgi liecināt un kalpot. Katoliskā Baznīca piedalās šajā ekumeniskajā iniciatīvā, kaut gan nav iestājusies Pasaules Baznīcu padomē. Materiālus pārdomām lūgšanu nedēļā Pasaules Baznīcu padome un Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome kopīgi izstrādā kopš 1968. gada.

 

 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 07.01.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 7.01. SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētki . Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Janīnu, lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības katru dienu.

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 8.01.2018 PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Agritu un viņas ğimeni lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības

 • 9 .01. OTRDIENA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Tīnu Strupku, lūdzot nepieciešamās žēlastības un Dieva svētību.

 • 10.01TREŠDIENA

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise par mirušajiem- Mariju, Veroniku un Aleksandri.

14.00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā

 • 11.01. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par atbrīvošanu no Jezebelas gara

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles Stunda

 • 12.01. PIEKTDIENA

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Guntas (s) veselību pēc operācijas.

 • 13.01. SESTDIENA sv. Hilārija, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par jubilāriem

14.00- Svētā Mise Rankas muižas Lurdas Dievmātes un Sv. Bernadetes Romas Katoļu kapelā.
Sv. Misi celebrēs draudzes prāvests pr. Andžejs Stoklosa.

18:00 – SV. MISE par m. Eliju un vecākiem, pateicībā par visām žēlastībām.

 • 14.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA II SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Aleksandru un Elizabeti

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA  31.12. 2017.

JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS  LAIKS

 31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI

Sv. Mises laikā laulātie varēs atjaunot laulības solījumus. Un pēc tam speciāla svētība ģimenēm.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00 Sv. MISE. PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU

 • 1.01.2018 PIRMDIENA VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES obligātās svētki. Var saņemt pilnas atlaidas par himnas “Nāc, Svētais Gars…” Sv. Mises laikā būs bērna garīgā adopcija.

9.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00  SV. MISE par Eināru, lai Dievs pasargā no ļaunā gara viltībām un palīdz nosargāt ģimenes mieru, mīlestību un īpašumu

 • 2 .01. OTRDIENA sv. Bazilija Lielā un sv. Gregora no Naziansas, bīskapu un Baznīcas doktoru,

17.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem: Dominiku, Vitoldu, Juri un Mariju

 • 3.01TREŠDIENA Vissvētā Jēzus Vārda piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 –  Sv. MISE par Ābolu ģimeni   

14:00 – SV. MISE Daukstu aprūpes centrā

 • 4.01. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par krustmāti Joannu un visu viņas ģimeni (PL)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Svētā Stunda

 • 5.01. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par elektropreču veikala vadītāju Aināru un viņa ģimeni

 • 6.01. Mēneša I sestdiena KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) obligātās svētki

Krīta, vīraka, zelta un sudraba rotaslietu svētīšana.

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18:00 – SV. MISE par Edgaru, Nikolaju un Dace, par veselību, atbrīvošanu un veiksmi

 • 7.01.II SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētki . Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam…

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Janīnu, lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības katru dienu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

 

 • VISIEM MŪSU DĀRGAJIEM DRAUDZES LOCEKĻIEM UN CIEMIŅIEM . NOVĒLAM JAUNAJĀ GADĀ DIEVA ŽĒLASTĪBAS PERSONĪGAJĀ DZĪVĒ, ĢIMENĒS UN DARBĀ.

LAI DIEVS DĀVĀ MĪLESTĪBU, MIERU, PRIEKU, PACIETĪBU, OPTIMISMU UN LABU VESELĪBU.

 • LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU JAUNĀ GADA DIENU!

Lai Dievs svētī caur sava vis mīļā Dēla Sirdi!

 Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA

Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (7)

*19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts. 

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Mises – oblāšu kopīga laušana un salūts

 • 25.12 PIRMDIENA, MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS obligātās svinības.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

16.00 – GULBENES MŪZIKAS SKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRA KONCERTS.

18.00  SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (8).

 Ūdens un sāls svētīšana.      Ziedojumi diecēžu kūrijām

 • 26.12.  OTRDIENA SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par Valentīnu 84. dzimšanas dienā

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (9)

 • 27.12. TREŠDIENA SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI

11.00 Līgo AC aprūpes centrā SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (10).

18:00 SV. MISE par mirušajiem.

 • 28.12. CETURTDIENA SV. NEVAINĪGIE BĒRNIŅI, MOCEKĻI, SVĒTKI; SVĒTĪBA BĒRNIEM

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Jāņa Sietiņa dzimtas mirušajiem

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 29.12. PIEKTDIENA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU oktāva . sv. Toma Beketa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Valentīnu un Pēteri, lai Dievs dāvā veselību

18:00 – SV. MISE lūdzot Dieva svētības priestera Andžeja kalpojumam

 • 30.12. SESTDIENA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU oktāva

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par pilsētas un novada vadību, policistiem, ugunsdzēsējiem, zemessargiem, skolotajiem un mediķiem.

*11:00 – DRAUDZES “EGLĪTE” BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN PIEAUGUŠAJIEM

18:00 – SV. MISE  lai Dievs svētī Irēnu viņas dzimšanas dienā un dāvā visas nepieciešamās žēlastības. 

 • 31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA  2017

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

* 17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Didzi, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

 • 18.12. PIRMDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (1)

 • 19.12. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (2)

 • 20.12. TREŠDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (3)+ Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise…  Litenes aprūpes centrā

 • 21.12. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (4)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 22.12. PIEKTDIENA

9.15..Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (5)

 • 23.12. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm.

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (6).

 • 24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (7)

19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.
Pēc sv. Mises – oblāšu kopīga laušana
un salūts.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

* 10.12. ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA Pēc sv. Mises tiks pasvētītas oblātes

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu

 • 11.12. PIRMDIENA sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena

9.15– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Eugeniju lai Dievs dāvā savu žēlastību  

 • 12.12. OTRDIENA V. J. Marijas no Gvadelupes piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Lucijanovu dzimtas mirušajiem

 • 13.12. TREŠDIENA sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena Viņa Svētībai pāvestam Franciskam ordinācijas (ord. 13.12.1969.)

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par + Jāzepu miršanas gadadienā.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā. TIRZAS aprūpes centrā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 14.12. CETURTDIENA REKOLEKCIJU DIENA DRAUDZĒ. sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Juri lai atgriežas pie Dieva. + KONFERENCE

*15:05 – SV. MISE… + KONFERENCE

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. + KONFERENCE

 • 15.12. PIEKTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par priesteri Karolu (8)

 • 16.12. SESTDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – Rorātu Sv. Mises(ar svecēm)  par Margrietiņām

14.00 – SV. MISE Ranka            /           Pļaviņas

 • 17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Didzi, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

                                  Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!                  

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 03.12. Adventa I SVĒTDIENA Vissv. Sakramenta adorācija mēneša I svētdiena.

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadienā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības.

 • 04.12. PIRMDIENA sv. Barbaras un sv. Jāņa no Damaskas.

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 SV. MISE par Barbaru, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 05.12. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo + Aleksandri (v)

 • 06.12. TREŠDIENA sv. Nikolaja, bīskapa.

9:30 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 SV. MISE par priesteri Jaremu. + Litānija Sv. Jāzepa godam.

14:00 Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā.

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 07.12. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena, sv. Ambrozija, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena.

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 08.12. PIEKTDIENA VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS obligātās svinības.

Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša. No 12.00-13.00 īpaša Mātes Marijas ’’Žēlastības stundas’’ diena.

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par mirušo Aldi (v).

 • 09.12. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Jubilāriem.

18:00 – RORĀTU SV. MISE par priesteri Tadeušu Białousa

 • 10.12. ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA Pēc sv. Mises tiks pasvētītas oblātes.

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  PAR GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

IEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 26.11.2017.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 26.11. SVĒTDIENA MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARAĻA lieli svētki. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

 • 27.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (7)

 • 28.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00- SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 29.11. TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par mirušo Valeriju.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

11.00 – Sv. Mise Līgo aprūpes centrā

 • 30.11. CETURTDIENA sv. Apustulis Andrejs, svētki

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE pateiciba Dievam

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

 • 01.12. PIEKTDIENA, Vissv. Jēzus sirds godināšana mēneša I piektdiena, slimnieku apmeklēšana

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Valeriju.

 • 02.12. SESTDIENA, mēneša I. sestdiena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par labdariem.

18:00 – SV. MISE par  mirušo Wladyslawa Majewska

 • 03.12. Adventa I SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadiena.  

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Dievkalpojumu kārtība 19.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

 

 • 19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Mariju un Jāni

 • 20.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (4)

 • 21.11. OTRDIENA V. J. Marijas prezentācija templī – piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00- SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 22.11. TREŠDIENA sv. Cecīlijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Anitu 70 gadu jubilejā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

 • 23.11. CETURTDIENA sv. Klementa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena sv. Kolumbāna, abata, piemiņas diena

17.30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 24.11. PIEKTDIENA sv. Andreja Dung-Laka, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Inesi dzimšanas dienā lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 25.11. SESTDIENA sv. Katrīnas no Aleksandrijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (5)

 • 26.11. SVĒTDIENA MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARAĻA lieli svētki. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

                             Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!           

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Dievkalpojumu kārtība 12.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņas kalpošanu

 • 13.11. PIRMDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Dzintaru

 • 14.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 15.11. TREŠDIENA Sv. Alberts Lielais, bīskaps un Baznīcas doktors

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Priesteri Karolu (1)  + Litānija Sv. Jāzepa godam

11:00 Sv. Mise Litenes pansionātā.

 • 16.11. CETURTDIENA Sv. Margarita no Skotijas. Sv. Ģertrūde, jaunava.

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Priesteri Karolu (2)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

 • 17.11. PIEKTDIENA Sv. Elizabete no Ungārijas, mūķene, piemiņas diena.

7: 00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 SV. MISE par Priesteri Karolu (3)

 • 18.11. SESTDIENA Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadiena
 1. Ap. Pētera un Pāvila baziliku iesvētīšanas gadadiena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām…

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Jāzepu

 • 19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju un Jāni.

                                Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!               

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

Dievkalpojumu kārtība 5.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Helēnu

 • 6.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par mirušajiem + Jāzepu un Vladislavu Majevskiem

 • 7.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem

 • 8.11. TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā + Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā par Ingusa veselību

18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 9.11. CETURTDIENA LATERĀNA BAZILIKAS IESVĒTĪŠANAS GADADIENA, svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Bartolomeju dzimšanas dienā, lai Dievs svētī un dāvā nepieciešamās žēlastības

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 10.11. PIEKTDIENA sv. Leona Lielā piemiņas diena

17:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00.- SV. MISE par +Jāzepu, Stanislavu un Henriku

 • 11.11. SESTDIENA sv. Mārtiņā no Turonas piemiņas diena

Latvijas Republikas kritušo karavīru atceres 98. Gadadiena     

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par šī mēneša Jubilāriem

14:00 sv. Mise Rankā

18:00 – SV. MISE par Bartolomeju vārda dienā

 • 12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī
viņas kalpošanu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv 

 29.X 2017 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 29.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 SV. MISE par Pr. Vojcehu un M. Mariju.

 • 30.10. PIRMDIENA sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena.

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

7:30 SV. MISE par mirušo Henriku un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

 • 31.10. OTRDIENA sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 SV. MISE par mirušo Silvestru un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

 • 1.11. TREŠDIENA VISI SVĒTIE, obligātās svinības. Pilnas atlaidas (kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem).

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10.00 SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.+ Litānija Sv. Jāzepa godam.

14:00 SV. MISE Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”- par Pr. Tadeušu.

17:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 Sv. Mise par Ingusu veselību.

19:00 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 2.11. CETURTDIENA. Mēneša I ceturtdiena. VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA.

10:00 SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.

15:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes un arī mirušajiem  bīskapiem un priesteriem( mirušo prāvestu Jāzepu Mičuli ).

17:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam- par mūsu mirušajiem tuviniekiem.

18:00 SV. MISE par mirušajiem (aizlūgumi par mūsu mirušajiem). Pēc Sv. Mises Svētā stunda.

 • 3.11. PIEKTDIENA Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. Slimnieku apmeklēšana.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 SV. MISE par mirušajiem Jāni, Aivaru un Peteri.

 • 4.11. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā. Sv. Kārlis Boromejs, bīskaps, piemiņas diena.

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem.

18:00 SV. MISE par Hubertu lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības.

 • 5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA. Mēneša I svētdiena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V. J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 SV. MISE par mirušo Helenu.

 Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!  

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 Dievkalpojumu kārtība 22.X 2017

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā.

 • 23.10. PIRMDIENA sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Kutru ğimenes mirušajiem

 • 24.10. OTRDIENA sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Alfrēdu un Elzu Brūniņi

 • 25.10. TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par mirušajiem Mariju, Veroniku un Aleksandri (v)+ Litānija    Sv. Jāzepa godam

11:00 – SV. MISE Līgo aprūpes centrā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 26.10. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušajiem Klements, Antonina, Aleksandris, Stanislavs, Lidija, Jāzeps, Pēteris, Izabella, Nelija, Anna, Anastasija, Jānis.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises BĪBELES STUNDA.

 • 27.10. PIEKTDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Anastasija, Albertīne, Lidija, Silvija.

 • 28.10. SESTDIENA SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS svētki

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Ludmilu.

 • 29.10. parastā liturģiskā laikposma XXX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE…

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 15.10.2017.

 

 • 15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII SVĒTDIENA

9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18.00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara

 • 16.10. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Jadvigu lūdzot Dieva svētību, ticību un veselību. PL

10:00 – SV.MISE māsas Edītes 45.dzimšanas dienā, Sv. Mise māsu klosterī

 • 17.10. OTRDIENA  Sv. Ignats no Antiohijas, bīskaps un moceklis, piemiņas diena.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Albertu

 • 18.10. TREŠDIENA  Sv. Evaņģēlists Lūkass, svētki.

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Rozāliju un viņas ģimeni + Litānija Sv. Jāzepa godam

11:00 – SV. MISE Litenes pansionātā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 19.10. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo māti Jevgēniju, tēvu Voldemāru un krustmāti Ernu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Slavēšana

 • 20.10. PIEKTDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Ilzi 40 gadu jubilejā lūdzot Dieva svētību un dziļu ticību.

 • 21.10. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzās par priesteriem Margrietiņās

18:00 – SV. MISE

 • 22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS 08. X 2017

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 8.10. parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18.00 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā

 • 9.10. Pirmdiena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Zandu viņas dzimšanas dienā.

 • 10.10. Otrdiena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Ženiju.

 • 11.10. Trešdiena

7.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā + Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 – SV. MISE Tirzas sociālajā aprūpes centrā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 12.10. ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE Dantis ( Szczecinki 4).

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc Sv. Mises BĪBELES STUNDA

 • 13.10. piektdiena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18.00 – SV. MISE par mirušo Annu Jasminu.

 • 14.10. sestdiena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par šī mēneša jubilāriem.

18.00 – SV. MISE par mirušo Uldi…

 • 15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara.

                                  Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!                  

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 • 1.10. parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam. Sākas Rožukroņa mēnesis.

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE par Raivi un viņa ģimeni, lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības

 • 2.10. Pirmdiena Sv. Sargeņģeļi, piemiņas diena.

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Svētās Terēzes no Lizjē godinātājiem

 • 3.10. Otrdiena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Dzīvā Rožukroņa 1. Rozes dalībniekiem

 • 4.10. Trešdiena Sv. Francisks no Asīzes, piemiņas diena.

7.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 – SV. MISE Litānija Sv. Jāzepa godam

14.00 – SV. MISE Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”. Par slimniekiem un visiem, kuri cieš, lai viņi meklētu savu patvērumu un dziedināšanu Jēzus Kristus brūcēs. Lai Jēzus apžēlojas un dziedina viņus

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 5.10. ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena

9.15- Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

 • 6.10. piektdiena Vissv. Jēzus sirds godināšana mēneša I piektdiena. Sv. Bruno, priesteris

17:30- Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18.00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Antonu

 • 7.10. sestdiena V.J. Marija, Rožukroņa Karaliene, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzas Dzīvajās Rozēs un viņu ģimenēm.

18.00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem

 • 8.10. parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

9.00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 • 24.09. svētdiena parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

9.00 Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 SV. MISE par Jāni 30 dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību.

 • 25.09. Pirmdiena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. Mise par mirušo Valentīnu Nukšu

 • 26.09. Otrdiena sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 Sv. Mise par finansiālo brīvību

 • 27.09. Trešdiena sv. Vincenta no Paulas, priestera, piemiņas diena

7.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. Mise par Vanesu dzimšanas dienā, lūdzot svētību veselību un nepieciešamās Dieva žēlastības.+ Litānija sv. Jāzepa godam

11.00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

18.30 atjaunošanu grupa

 • 28.09 ceturtdiena sv. Laurencija Ruiza un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena sv. Venceslava, mocekļa, piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. † pāvests Jānis Pāvils I 1978

Pēc sv. Mises slavēšana

 • 29.09 piektdiena SV. ERCEŅĢEĻU MIĶEĻA, GABRIĒLA UN RAFAĒLA svētki

7.00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 Sv. Mise par Ansi Līpenīti, lūdzot Dieva svētību un dziedināšanu.

 • 30.09. sestdiena sv. Hieronīma, priestera un Baznīcas doktora, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 SV. MISE par svētceļniekiem un svētceļojuma garīgajiem un materiālajiem labdariem un viņu ģimenēm.

14.00 Sv. MISE RANKĀ par godu baznīcas gadadienai.

18.00 sv. Mise par mūsu pilsētas un novada iedzīvotājiem un pašvaldību vadītājiem.

 • 01.10. parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; (euharistiskā procesija). Sākas Rožukroņa mēnesis.

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J.Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 SV. MISE par Raivi un viņa ģimeni lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

 • 17.09. Parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena sv. Roberta Bellarmīna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:00 Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18:00 SV. MISE par Kristīni un viņas vīru, lai Dievs svētī viņu ğimeni un dāvā Svētā Gara gudrību bērnu kristīgā audzināšanā.

 • 18.09. Pirmdiena sv. Staņislava Kostkas, mūka piemiņas diena *V.E. bīskapam emeritus Jānim Cakulam ordinācijas gadadiena (ord. 18.09.1949.)

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. Mise par priesteri Pāvilu

 • 19.09. Otrdiena sv. Januārija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 Sv. Mise par mirušo Pēteri.

 • 20.09. Trešdiena sv. Andreja Kima Taegona, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. Mise par Viju, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības.+ Litānija sv. Jāzepa godam

10:00 Sv.  Mise LITENES PANSIONĀTĀ par mirušo + Wronika Kozļowska (PL)

 • 21.09 ceturtdiena SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 Sv. Mise par + Miliju un Baložu dzimtas mirušajiem

18:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.  + BĪBELES STUNDA

 • 22.09 piektdiena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 Sv. Mise par Māri vārda dienā, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

14:00 Sv. Mise TIRZAS APRŪPES CENTRĀ par Pr. Karolu lai Dievs svēti un sarga.

 • 23.09. sestdiena sv. Pio no Pjetrelčīnas (Francesco Forgione), priestera, piemiņas diena

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 SV. Mise par Māri dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību un dziedināšanu.

 • 24.09. parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

9:00 Rožukronis, litānija V.J.Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 SV. MISE par Jāni 30 dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību

 

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv