Paziņojumi

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  18.02. 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

 

*18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA.
9.00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18:00 Sv.MISE

*19.02. PIRMDIENA OTRO JUBILEJAS GARĪGO SAGATAVOŠANOS visas dienas garumā.
Vadīs
Rīgas
Sāpju Dievmātes draudzes prāvests Māris Zviedris. Svētās Mises ar konferenci 10:00, 15:05 un 18:30. Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas par kopīgu Rožukroņa lūgšanu un adorāciju.

*20.02. OTRDIENA 18.00- SV. MISE…

*21.02. TREŠDIENA sv. Pētera Damiāna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena
10:00 – SV.MISE…+ Litānija Sv. Jāzepa godam
14:00 – Sv. Mise Litenes aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem! 18:30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*22.02. CETURTDIENA  SV. PĒTERA KATEDRA svētki
10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei
18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc  vakara Sv. Mises Bībeles stunda

*23.02. PIEKTDIENA sv. Polikarpa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

*17:00 KRUSTACEĻŠ. 18:00 SV. MISE Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv. Komūnijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā

*24.02. SESTDIENA  
10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm. 18:00 –SV. MISE  

*25.02. GAVĒŅA OTRĀ SVĒTDIENA
9.00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (2.daļa)
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18:00 Sv. MISE…

*Paldies māsām par dekorāciju.

*Paldies Valentīnai, māsām, Annai-Inārai, Ausmai un visiem, kuri radoši un ar iniciatīvu iesaistās Baznīcas jubilejas gada pasākumu organizēšanā – paldies par bukletu, banneru, jubilejas lapas, garīgo dāvanu grāmatas sagatavošanu.

*Paldies vīriem par malkas ievešanu.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA

9:00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18:00 Sv. MISE par mirušo Irēnu

 • 19.02. PIRMDIENA OTRĀ BAZNĪCAS jubilejas garīgās sagatavošanās diena.

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par priesteriem no Dzīvās Rozes.

15:05 Sv. Mise par pr. Pāvilu

18:30 – SV. MISE par mirušo Irēnu.

 • 20.02. OTRDIENA GREG.

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Staņislavu.

 • 21.02. TREŠDIENA sv. Pētera Damiāna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par mirušo Irēnu

14:00 – Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā(SMOLANY). Litenes aprūpes centrā.

18:30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 22.02. CETURTDIENA SV. PĒTERA KATEDRA svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE. par mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 23.02. PIEKTDIENA sv. Polikarpa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena GREG.

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par Gintas mammu Elgu

 • 24.02. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu.

 • 25.02. GAVĒŅA OTRĀ SVĒTDIENA

9:00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras  (2.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

LŪGŠANA KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ (Pēc sv. Komūnijas) Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21).

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  11.02. 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA Vispasaules slimnieku diena. Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena, svētība slimniekiem
10:00 – SV. MISE
par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.
*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18.00 Sv. MISE…

*12.02.  PIRMDIENA 10.00 – SV. MISE… 18.00- SV. MISE... Pēc vakara Sv. Mises visi sirsnīgi aicināti uz tikšanos pirms Lielā Gavēņa ar pankūkām vai citiem gardumiem savā groziņā.

*13.02. OTRDIENA 18.00- SV. MISE  ...

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

*14.02.  PELNU TREŠDIENA (Lielā Gavēņa sākums) SV. CIRILA, MŪKA, UN SV. METODIJA, BĪSKAPA, EIROPAS AIZBILDŅU svētki. Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
10.00 Sv. Mise … + Litānija Sv. Jāzepa godam
*14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem! 18.00 –SV. MISE…  

*15.02. CETURTDIENA
10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei
18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. *Pēc  vakara Sv. Mises slavēšana

*16.02. PIEKTDIENA. 17:00 KRUSTACEĻŠ, kuru vadīs 1 Roze.18.00 –SV. MISE…  

*17.02. SESTDIENA 10:00 – SV. MISE par Margrietiņām. 18.00 –SV. MISE…  

*18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA. + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE…..

*19.februārī mūsu baznīcas OTRO jubilejas garīgo sagatavošanos visas dienas garumā vadīs

 Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes prāvests Māris Zviedris. Svētās Mises ar konferenci 10:00, 15:05 un 18:30.

Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas par kopīgu Rožukroņa lūgšanu un adorāciju.

*Pāvests Francisks aicina visus uz Evaņģēlija lasīšanu, lai labāk iepazītu Jēzu. Tāpēc Lielā Gavēņa laikā pēc katras Sv. Mises lasīsim Evaņģēliju lai dziļāk iepazītu Jēzus dzīvi, darbību un Viņa sludināto Labo Vēsti. Lūdzu neaizejiet uzreiz projām!

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

*Marijas Skola aicina uz sesiju no 16 līdz 18. februārim Balvos.

Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA Vispasaules slimnieku diena Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE par mirušo Irēnu

 • 12.02. PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušiem Juri un Jāni

18.00- SV. MISE par mirušo Irēnu

 • 13.02. OTRDIENA, GREG

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE Par Arvi (v), lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

 • 14.02. TREŠDIENA PELNU TREŠDIENA (Lielā Gavēņa sākums) SV. CIRILA, MŪKA, UN SV. METODIJA, BĪSKAPA, EIROPAS AIZBILDŅU svētki

10.00  Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā. SMOLANY

14:00 Sv. Mise Tirza par mirušo Irēnu.

18.00 Sv. Mise par Valentīnu Birznieci

 • 15.02. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

 • 16.02. PIEKTDIENA GREG

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par Gintas tēta Voldemāra veselību

 • 17.02. SESTDIENA Var pieminēt septiņus svētos, Servitu Ordeņa dibinātājus

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

 • 18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  4.02. 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena  Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam;
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18.00 Sv.MISE… Ūdens un sāls svētīšana.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

*5.02.  PIRMDIENA sv. Agates piemiņas diena  10.00 – SV. MISE…, 18.00- SV. MISE  … Sv. Agatas piemiņas dienā var svētīt maizi un ūdeni

*6 .02. OTRDIENA sv. Pāvila Miki un biedru piemiņas diena  18.00- SV. MISE  …

*7.02. TREŠDIENA 10.00.SV. MISE  …. + Litānija Sv. Jāzepa godam

*14:00 Sv. Mise Daukstes.aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*8.02. CETURTDIENA  sv. Hieronīma Emiliāna, sv. Žozefīnes Bakhitas, jaunavas piemiņas diena

10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.* Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

*9.02. PIEKTDIENA

18.00 SV. MISE…

*10.02. SESTDIENA  sv. Sholastikas, jaunavas piemiņas diena.

10:00 – SV. MISE par Priesteriem no Dzīvās rozes. 14.00 Sv. Mise Rankā… 18.00 –SV. MISE…  

*11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA Vispasaules slimnieku diena. Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena, svētība slimniekiem

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18.00 Sv. MISE…

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

*Marijas Skola aicina uz sesiju no 16 līdz 18. februārim Balvos.

*Paldies visiem, kuri piedalījās vakar Baznīcas sakopšanā un dekorāciju novākšanā. Tas bija ļoti operatīvi.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena  Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.
18.00 Sv. MISE GREG.par mirušo Irēnu

 • 5.02. PIRMDIENA. sv. Agates piemiņas diena
  9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE par mirušo Jāni dvēseles šķīstīšanu un atbrīvošanu.
  18
  .00 Sv. MISE GREG. par mirušo Irēnu
 • 6.02. OTRDIENA, sv. Pāvila Miki un biedru piemiņas diena . GREG
  17:15
  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  18:00 – SV. MISE par māmiņas Melānijas dvēseli
 • 7.02. TREŠDIENA
 • 9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
 • 10.00 Sv. Misepar mirušo Deilu (s) un Laimoni (v)
  14:00 Sv. Mise GREG. par mirušo Irēnu. Daukstes aprūpes centrā.
  18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās
 • 8.02. CETURTDIENA sv. Hieronīms Emiliāns un sv. Žozefīne Bakhita, jaunava
  9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu
  18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda
 • 9.02. PIEKTDIENA GREG
  17.15..Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  18:00 – SV. MISE par mirušo Juri, lai Dievs viņa dvēseli ieved mūžīgajā mierā.
 • 10.02. SESTDIENA sv. Sholastikas, jaunavas piemiņas diena
  9:15 –Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE par Priesteriem no Dzīvās rozes
  14.00 Sv. Mise Rankā…
  18:00 – SV. MISE
  GREG. par mirušo Irēnu
 • 11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA. Vispasaules slimnieku diena. Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

  10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,
  18:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  28.I 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA

V.Em. Jānim kardinālam Pujatam kooptēšanas kardinālu kolēģijā gadadiena (28.01.2001.).

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18.00 Sv. MISE…

*29.01.  PIRMDIENA  Rīgas garīgā semināra svētki. Es būšu Rīgā. SV. MISE nenotiks.
Par mirušo Jurkāni Annu SV. MISE BŪS PIEKTDIEN.

*30 .01. OTRDIENA  18.00- SV. MISE Sv. Filomenas pasludināšanas par svēto, atceres diena un relikviju godināšana.

*31.01. TREŠDIENA sv. Jāņa Bosko piemiņas diena

10.00 – SV. MISE + Litānija Sv. Jāzepa godam

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*1.02. CETURTDIENA  Mēneša I ceturtdiena  10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.
*Pēc  vakara Sv. Mises Svētā stunda

*2.02. PIEKTDIENA KUNGA PREZENTĀCIJAS svētki (Konsekrēto personu diena). Mēneša I piektdiena. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši
(sveču svētīšana un procesija).

10:00 – SV. MISE… 18.00 SV. MISE…

*3.02. SESTDIENA  V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā. Sv. Blazija, bīskapa un mocekļa piemiņas diena, šajā dienā svētī sveces un ar tām dod svētību pret kakla slimībām.

10:00 – SV. MISE par labdariem…  Pēc SV. Mises aicinu visus palīdzēt novākt eglītes un dekorācijas. 18.00 –SV. MISE…

*4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena  Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam. Ūdens un sāls svētīšana.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības. 18.00 Sv. MISE…

*Marijas Skola aicina uz sesiju no 16 līdz 18. februārim Balvos.

*Piektdien Baznīcai tika atvesta malka 40 m3, samaksājām par to 1000€

*Paldies vīriem par malkas ievešanu.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

*Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 28.I 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA V.Em. Jānim kardinālam Pujatam kooptēšanas kardinālu kolēģijā gadadiena (28.01.2001.).

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18
.00 Sv. MISE par priesteri Tomašu Gajda vārda dienā

 • 29.01. PIRMDIENA. Rīgas garīgā semināra svētki
  SV. MISE nenotiks. Es būšu Rīgā. Par mirušo Jurkāni Annu SV. MISE BŪS PIEKTDIENĀ.
 • 30.01. OTRDIENA.

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāni Tabūnu

 • 31.01. TREŠDIENA. sv. Jāņa Bosko piemiņas diena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 Sv. Mise par Artūru lai Dievs dāvā veselību

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 1.02. CETURTDIENA. Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Svētā stunda

 • 2.02. PIEKTDIENA. KUNGA PREZENTĀCIJAS svētki (Konsekrēto personu diena) Mēneša I piektdiena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo Jurkāni Annu. 18:00 – SV. MISE GREG.par mirušo Irēnu

 • 3.02. SESTDIENA. V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā
 1. Blazija, bīskapa un mocekļa un sv. Oskara, bīskapa piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par labdariem

18:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

 • 4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena

Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE GREG.par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

1918  –  1998  –  2018

Mūsu draudzes Jubilejas Gads

 Dārgās māsas un brāļi Kristū! Šogad Dievs savā bezgalīgajā labestībā un žēlsirdībā ir dāvājis mūsu draudzei īpašu dāvanu – divus bezgala skaistus svētkus – mūsu Latvijas simto jubileju un mūsu draudzes jaunās baznīcas divdesmito jubileju. Aicinām jūs visus apvienot sagatavošanos šiem svētkiem un katram pārdomāt, ko ikviens no mums var uzdāvināt savai Latvijai un savai draudzei svētkos. Dāvanas var būt dažādas, gan materiālas, gan garīgas, bet tās ir jāsagatavo savlaicīgi, lai abas apaļās jubilejas mēs visi varētu svinēt ar patiesu prieku un gandarījumu par paveikto.

Mūsu Arhibīskaps aicināja, lai īpaši Jubilejas Gadā „mēs viens otram sniedzam atbalstu un skatāmies viens uz otru ar mīlestības, ar Dieva acīm, nevis ar tādu tiesājošu un kritikas pilnu skatienu! Lai tādā veidā mainās gaisotne visā mūsu sabiedrībā, mūsu draudzē un mūsu ģimenēs.”

Laiks rit ļoti ātri, tādēļ uzsāksim gatavošanos abiem nozīmīgajiem svētkiem jau šodien un izmantosim katru iespēju augt garīgumā un mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko, un palīdzēt citiem cilvēkiem atjaunot savu ticību un augt garīgumā un tuvākmīlestībā.

Mūsu draudzē šajā jubilejas gadā būs daudz dažādu piedāvājumu, tādēļ katrs varēs atrast sev piemērotu veidu, kā iesaistīties svētku sagatavošanā. Aiciniet arī citus cilvēkus ar savu piemēru un labu vārdu.

Jubilejas gadā mūsu baznīcā atklājam

Draudzes garīgo dāvanu grāmatu.

Kas tas ir?

Tā ir albuma veida grāmata ar tukšām lapām, kuras saturu veidosim mēs paši. Tajā mēs varēsim visa gada garumā ierakstīt savus vai savas ģimenes apsolījumus, labos darbus un garīgas lietas, kuras gribam dāvināt Dievam. Padomājiet katrs savas sirds dziļumos lūgšanas laikā, ko jūs gribētu dot Dievam. Varbūt tā būs atteikšanās no kaut kādām atkarībām vai regulāra lūgšana kāda nodomā. Piemēram, ģimene var apsolīt kopīgi lūgt Rožukroni vai citas lūgšanas katru dienu vai vienu dienu nedēļā visa gada garumā atteikties no interneta un televizora skatīšanās un izmantot šo laiku, lai palīdzētu citiem cilvēkiem.

Cik ir cilvēku, tik daudz var būt dāvanu ideju. Padomājiet un izmantojiet iespēju dot savu ieguldījumu svētku sagatavošanā! Aicinām iesaistīties visu vecumu cilvēkus, gan bērnus un jauniešus, gan vecāko paaudzi. Šo grāmatu noliksim Svētās Mises laikā 19.janvārī uz altāra kopā ar upurdāvanām.

Aicinām visus piedalīties mūsu baznīcas Jubilejas akcijā

„100 rozes Latvijai”

Tā būs 100 cilvēku brīvprātīga iesaistīšanās regulārās lūgšanās mūsu Tēvzemes nodomā vienu stundu katru mēnesi. Pienākums nebūs grūts, bet tā augļi nesīs mums visiem, mūsu draudzei un Tēvzemei lielu svētību. Tā būs mūsu reāla dāvana mūsu draudzei un Latvijai. Sīkāku informāciju par šo akciju varēsiet iegūt, izlasot bukletus.

Gulbenes draudzei 2018.gads ir īpašs, jo šogad svinēsim mūsu Latvijas 100 gadu jubileju un 19.decembrī apritēs 20 gadi, kopš varam lūgties mūsu draudzes jaunajā baznīcā.

Tādēļ aicinām visu vecumu cilvēkus, kuriem Latvija un Baznīca ir sirds lieta, iesaistīties jubilejas akcijā

„100 rozes Latvijai”

Latvijas 100 gadu jubilejai veltīsim regulāras lūgšanas mūsu Tēvzemes nodomā. Aicinām tajās brīvprātīgi iesaistīties 100 cilvēkus, kuri lūgsies  visa gada garumā vienu stundu mēnesī, vienalga kādā laikā un kurā vietā. Pienākums nebūs grūts, bet tā augļi nesīs mums visiem, mūsu draudzei un Tēvzemei lielu svētību. Tā būs mūsu reāla dāvana mūsu draudzei un Latvijai. Dievs zina visas mūsu vajadzības, bet Viņš gaida, lai mēs Viņu lūdzam. Nepaliksim vienaldzīgi!!!

KĀ UN KO LŪGT VIENAS STUNDAS LAIKĀ PAR LATVIJU?

 Šajā stundā tu vari lūgties, lasot Svētos Rakstus, lūgties Rožukroni vai citas lūgšanas. Vari arī klusā sirds lūgšanā adorēt Vissvētāko Sakramentu.

Tev ir iespēja savu stundu sadalīt vairākās daļās un katrā no tām lūgt par konkrētām lietām, piemēram:

 • Lūdz par valdībām un varām, likumdošanu, par visiem cilvēkiem, kuriem šodien Latvijā ir vara pieņemt lēmumus, kas skar mūs visus.
 • Lūdz par cilvēkiem, kurus pazīsti, par radiem, draugiem, kaimiņiem un visiem kurus mīli, un par tiem, kurus mīli par maz.
 • Lūdz par Baznīcu Latvijā, par garīdzniekiem, draudzēm, paaicinājumiem, kristiešu vienotību un Latvijas garīgo atmodu;
 • Lūdz par evaņģelizāciju, lai Dieva vārds skanētu katra cilvēka sirdī Latvijā un pasaulē;
 • Lūdz par visiem slimiem, atstātiem, vientuļiem un tiem, kurus Dievs tev sūta katru dienu;
 • Lūdz par jaunatni, bērniem un izglītības iestādēm, lai Dievs atver viņu sirds acis patiesai mīlestībai, taisnībai un ticībai.

 

Lūgšana par Latviju:

Lūgsimies par mūsu Latviju un īpaši par tiem, kas ir ziedojuši sevi tās neatkarībai un brīvībai, kā arī par tiem, kas ir cietuši no represijām, miruši trimdā, izsūtījumā. Mēs pateicamies viņiem un Tev, Dievs, par viņu upuri un lūdzam darīt mūs viņu piemiņas cienīgus. Lai viņu mantojums mūs dara pazemīgus, modrus un garā stiprus! Lai piedošana ieved mūs izlīgšanā, žēlsirdība – mīlestībā un pateicība – patiesā lūgšanas garā. Kungs Jēzu, Tu esi mums atvēris durvis uz brīvību, māci mums to meklēt, atrast un īstenot no dienas dienā!

Mēs lūdzam par visiem cilvēkiem, kuriem šodien Latvijā ir vara pieņemt lēmumus, kas skar mūs visus. Kungs, apturi, lūdzu, visus lēmumus, kas var Latvijai un tās tautai kaitēt. Dāvā savu gudrību cilvēkiem, kas ir pie varas.

Kungs, atver mūsu acis, lai mēs redzam, cik daudz dāvanu esam saņēmuši no Dieva. Mums ir sava valoda, brīva valsts un labi cilvēki, mēs varam apmeklēt baznīcu bez bailēm no vajāšanas par mūsu ticību.

Lūdzam Tevi, Kungs, par visām ģimenēm, par bērniņiem, kas tiek gaidīti, un par tiem, kuri nav gaidīti.

Kungs, dāvā ikvienam Latvijas cilvēkam žēlastību un gudrību atbildīgi dzīvot savā zemē un to gudri pārvaldīt. Tēvs, atmodini mūsos drosmi šodien un vienmēr izdarīt to izvēli, kas nāk par svētību mūsu ģimenēm, kopienām un tautai. Atmodini mūsos drosmi mīlēt Tevi, Dievs, mīlēt savu ģimeni, līdzcilvēkus un savu valsti. Svētī, Dievs, un sargā katru Latvijas cilvēku, lai visas paaudzes no zīdaiņa līdz sirmgalvim ir laimīgas savās mājās.

DIEVA MĀTE, Māras zemes Karaliene, aizlūdz par Latviju!

KRISTU, Dieva Dēls, apžēlojies par mums un uzklausi mūs!

DIEVS SVĒTĪ LATVIJU!!!

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  21.I 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 *21.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENA. Sv. Agneses, jaunavas un mocekles piemiņas diena.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE…

*22.01.2018  PIRMDIENA sv. Vincenta, diakona un mocekļa piemiņas diena

10,00- SV. MISE … Paldies pr. Ingaram un visiem, kas piedalījās Baznīcas jubilejas pirmajā garīgās sagatavošanās dienā. Atsaucība bija liela. Es vēlētos dzirdēt un uzzināt Jūsu viedokli un atsauksmes par šo dienu norisi turpmāk. Tāpēc pirmdien, visas dienas garumā, gaidīšu Jūsu telefona zvanus, vai uz sarunām Baznīcā tos, kuri piedalījās.

*23 .01. OTRDIENA  18.00- SV. MISE … Sirsnīgs paldies par visiem Baznīcas jubilejas gada logo iesniegtajem projektiem – tie ir skaisti. Tāpēc pēc Sv. Mises būs Baznīcas jubilejas gada pasākumu organizatoru tikšanās lai pārdomātu kā tos vislabāk izmantot. Aicinu!

*24.01. TREŠDIENA sv. Franciska no Sales, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena
7:30 Sv. Mise… + Litānija Sv. Jāzepa godam

*11:00 Sv. Mise …Līgo aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem! 18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

*25.01. CETURTDIENA SV. APUSTUĻA PĀVILA KONVERSIJAS svētki. Šodien noslēdzas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību ( No 18. – 25. janvārim lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību. Pilnas atlaidas, ja piedalās lūgšanu nedēļā un tās noslēgumā).

10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā, par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc Sv. Mises Bībeles Stunda.

*26.01. PIEKTDIENA sv. Timoteja un Tita, bīskapu piemiņas diena 

18.00 SV. MISE

*27.01. SESTDIENA  sv. Andželas Meriči, jaunavas piemiņas diena

10:00 – SV. MISE … 18.00 –SV. MISE  

*28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA. Sv. Toma no Akvīnas, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena. V. Em. Jānim kardinālam Pujatam kooptēšanas kardinālu kolēģijā gadadiena (28.01.2001.).

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE…

* Marijas Skola aicina uz sesiju no 16 līdz 18. februārim Balvos.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*21.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENA

9.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE  par Inesi un Vanesu.

 • 22.01.2018 PIRMDIENA. sv. Vincenta, diakona un mocekļa piemiņas diena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Agnesi vārda dienā.

 • 23.01. OTRDIENA. 

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Edgaru, lai Dievs dāvā vajadzīgās žēlastības ceļā uz pestīšanu.

 • 24.01. TREŠDIENA sv. Franciska no Sales, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 Sv. Mise par Ābolu ğimeni

11:00 Sv. Mise… Līgo aprūpes centrā

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās..

 • 25.01. CETURTDIENA SV. APUSTUĻA PĀVILA KONVERSIJAS svētki. Šodien noslēdzas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Ābolu ğimeni

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles Stunda

 • 26.01. PIEKTDIENA sv. Timoteja un Tita, bīskapu piemiņas diena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Eleonoru un Antonu

 • 27.01. SESTDIENA sv. Andželas Meriči, jaunavas piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 – SV. MISE par mirušo Broņislavu

 • 28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Tomašu Gajda vārda dienā

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 14.I 2018.

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*14.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA II SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE…

*15.01.2018  PIRMDIENA  10.00 – SV. MISE…

*16 .01. OTRDIENA  18.00- SV. MISE  …

*17.01. TREŠDIENA sv. Antonija, abata, piemiņas diena 10.00 – SV. MISE… + Litānija Sv. Jāzepa godam  

*14:00 Sv. Mise … Litenes aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18.01. CETURTDIENA  Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību. No 18. – 25. janvārim lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību. Ja iespējams, pēc sv. Mises pie atvērta tabernakula jānoskaita kāda no apstiprinātajām litānijām. Var arī dziedāt Svētais Dievs, pievienojot lūgšanu Par Baznīcas vienību no lūgšanu grāmatas Slavējiet Kungu, 234. lpp. Pilnas atlaidas, ja piedalās lūgšanu nedēļā un tās noslēgumā

10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. *18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. *Pēc  vakara Sv. Mises Slavēšana

*19.01. PIEKTDIENA  (garīga sagatavošanās) PIRMO jubilejas garīgo sagatavošanos,visas dienas garumā, vadīs Viceprāvests Ingars Stepkāns. 10:00 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI. 15:05; 18:30.

*20.01. SESTDIENA sv. Fabiāna, pāvesta un mocekļa un sv. Sebastiāna, mocekļa piemiņas diena

10:00 – SV. MISE… 18.00 – SV. MISE…

*21.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENA sv. Agneses, jaunavas un mocekles piemiņas diena.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00-Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības. 18.00 Sv. MISE.

*Sagaidot mūsu BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20-mit GADU JUBILEJU – 19-tajā DECEMBRĪ, katra mēneša 19-tajā datumā, draudzē notiks kāda garīga sagatavošanās. Ar šiem mūsu Baznīcas 20 gadu jubilejas pasākumiem mēs piedalīsimies arī Latvijas 100 gadu jubilejas sagaidīšanā. Jo stipra Valsts būs tad , ja būs garīgi stipras un veselas ģimenes un arī Baznīca būs stipra, ja būs  garīgi vesela draudze.

*Līdz 17-ajam janvārim tiek izsludināts konkurs par Baznīcas 20 gadu jubilejas logo jeb emblēmu, – vizuālo veidolu, ko visa gada garumā varētu izmantot afišās, ielūgumos, baneros un reklāmai.

*19 janvārī PIRMO jubilejas garīgo sagatavošanos, visas dienas garumā, vadīs Viceprāvests Ingars Stepkāns. Sv. Mises ar konferenci: 10:00; 15:05un 18:30. Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas, par kopīgo Rožukroņa lūgšanu un adorāciju.

*Paldies visiem, kuri atsaucās aicinājumam iesaistīties Baznīcas 20 gadu jubilejas pasākumu organizēšanā. Ir liels prieks, ka mūsu draudzē ir cilvēki, kuri grib kalpot, kuriem ir daudz labu ideju, bet es zinu, ka noteikti vēl ir cilvēki, kuriem ir skaistas idejas un kuri var personīgi aktīvi iekļauties to realizēšana šī gada laikā. Gaidām uz Jūsu atsaucību.

*Paldies vīriem par malkas ievešanu.

*17. febr. 18.00 Rēzeknē piedāvājam apmeklēt Gruzīnu komponista Kančeli kino un teātra mūzikas koncertu pieteikties pie Luda.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

* 14.01.2018 II SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE. par Aleksandru un Elizabeti.

 • 15.01. PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Elizabeti Mikolajczyk 62 dzimšanas gadadienā, lūdzot nepieciešamās
žēlastības un Dieva svētību

 • 16.01. OTRDIENA, 

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par priesteri Wojciechu dzimšanas gadadienā, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības un svētību kalpojumā.

 • 17.01. TREŠDIENA sv. Antonija, abata, piemiņas diena

10.00 Sv. Mise par Anniju, lūdzot Dieva aizsardzību, atbrīvošanu un veselību.

14:00 Sv. Mise… Litenes aprūpes centrā.

 • 18.01. CETURTDIENA Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Valdi, lai Dievs dāvā vajadzīgās žēlastības atrast atrast patiesības ceļu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Slavēšana.

 • 19.01. PIEKTDIENA (garīga sagatavošanās).

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

15:05 – SV. MISE   

18:30 – SV. MISE   

 • 20.01. SESTDIENA sv. Fabiāna, pāvesta un mocekļa un sv. Sebastiāna, mocekļa piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām…

18:00 – SV. MISE par Rudzīšu, Nagļu un Skroderu dzimtas mirušajiem.

 • 21.01. III SVĒTDIENA sv. Agneses, jaunavas un mocekles piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Inesi un Vanesu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

(http://katolis.lv/biblioteka/tematiskais-katalogs/ekumenisms/lugsanu-nedela-par-kristiesu-vienotibu.html)

No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās ietvaros visā pasaulē un arī Latvijā norisinās dažādi ekumeniski dievkalpojumi un lūgšanu brīži, kuros piedaloties iespējams konkrēti atbildēt uz Kristus aicinājumu „lai visi būtu viens”. Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību pirmsākumi meklējami jau 1740. gadā, kad Skotijā aizsākās Vasarsvētku kustība, kas aicināja lūgties par un kopā ar visām Baznīcām. 1908. gadā datumus Baznīcas vienotības oktāvai no 18. līdz 25. janvārim pirmo reizi izvēlējās anglikāņu mācītājs Pols Vatsons. Izvēlētie datumi saistās ar diviem lieliem Baznīcas apustuļiem – sv. Pēteri un sv. Pāvilu. 18. janvārī sv. Pēteris kļuva par pirmo Romas bīskapu, tas ir, pāvestu, no kura arī pēc tam ir nākusi tagadējo pāvestu pēctecība. Savukārt, 25. janvārī ir sv. Pāvila atgriešanās svētki, kad viņš no kristiešu vajātāja kļuva par dedzīgu Kristus piekritēju un draugu. Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību pasaules mērogā organizē Pasaules Baznīcu padome, kas apvieno 349 Baznīcas, kas tiecas uz vienotību, vēlas kopīgi liecināt un kalpot. Katoliskā Baznīca piedalās šajā ekumeniskajā iniciatīvā, kaut gan nav iestājusies Pasaules Baznīcu padomē. Materiālus pārdomām lūgšanu nedēļā Pasaules Baznīcu padome un Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome kopīgi izstrādā kopš 1968. gada.

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 7.I 2018

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS KRISTĪŠANAS SVĒTKI

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*7.01. SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētki. Mēneša I svētdienā Vissv.Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam;

*10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. *18.00 Sv. MISE…

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

Pēc Kompletorija noslēdzas Kristus dzimšanas svētku laiks

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*8.01.2018 PIRMDIENA *10.00 -SV. MISE …

*9.01. OTRDIENA *18.00- SV. MISE … Pēc Sv. Mises tikšanās Baznīcas jubilejas pasākumu organizēšanā.

*10.01. TREŠDIENA Sv. Filomenas mocekle dzimšanas diena. *10.00 SV. MISE …+ Litānija Sv. Jāzepa godam. *14.00SV. MISE… Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu, slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*11.01. CETURTDIENA  *10:00 – SV. MISE … Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei.

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. *Pēc  vakara Sv. Mises Bībeles Stunda

*12.01. PIEKTDIENA   *18.00 SV. MISE

*13.01. SESTDIENA  sv. Hilārija, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

*10:00 – SV. MISE par jubilāriem… *14.00 Sv Mise Rankā… *18.00 –SV. MISE

*14.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA II SVĒTDIENA

*10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

*18.00 Sv. MISE …

*Sagaidot mūsu BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20-mit GADU JUBILEJU – 19-tajā DECEMBRĪ, katra mēneša 19-tajā datumā, draudzē notiks kāda garīga sagatavošanās: tikšanās ar priesteriem, kuri šeit kalpojuši, lūgšanas, slavēšana, rekolekcijas vai kas cits… Ar šiem mūsu Baznīcas 20 gadu jubilejas pasākumiem mēs piedalīsimies arī Latvijas 100 gadu jubilejas sagaidīšanā. Jo stipra Valsts būs tad , ja būs garīgi stipras un veselas ģimenes un arī Baznīca būs stipra, ja būs  garīgi vesela draudze.

Tāpēc, ļoti aicinu visus, kuri var, grib un spēj iesaistīties šo Baznīcas jubilejas pasākumu organizēšanā, atbalstīšanā ar idejām, savām spējām zīmēšanā, noformēšanā, žurnālistikā, darbā ar datoru, pasākumu koordinēšanā vai sniedzot citu palīdzību. Aicinu otrdien pēc Sv. Mises uz tikšanos.

*Līdz 17-ajam janvārim tiek izsludināts konkurss par Baznīcas 20 gadu jubilejas logo jeb emblēmu, – vizuālo veidolu, ko visa gada garumā varētu izmantot afišās, ielūgumos, baneros un reklāmai.

***19 janvārī PIRMO jubilejas garīgo sagatavošanos,visas dienas garumā,***

***  vadīs Viceprāvests Ingars Stepkāns.***

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Paldies par jūsu dāvanām un mīlestību.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 7.01. SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētki . Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Janīnu, lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības katru dienu.

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 8.01.2018 PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Agritu un viņas ğimeni lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības

 • 9 .01. OTRDIENA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Tīnu Strupku, lūdzot nepieciešamās žēlastības un Dieva svētību.

 • 10.01. TREŠDIENA

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise par mirušajiem- Mariju, Veroniku un Aleksandri.

14.00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā

 • 11.01. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par atbrīvošanu no Jezebelas gara

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles Stunda

 • 12.01. PIEKTDIENA

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Guntas (s) veselību pēc operācijas.

 • 13.01. SESTDIENA sv. Hilārija, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par jubilāriem

14.00- Sv. Mise Rankā

18:00 – SV. MISE par m. Eliju un vecākiem, pateicībā par visām žēlastībām.

 • 14.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA II SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Aleksandru un Elizabeti

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 • VISIEM MŪSU DĀRGAJIEM DRAUDZES LOCEKĻIEM UN CIEMIŅIEM . NOVĒLAM JAUNAJĀ GADĀ DIEVA ŽĒLASTĪBAS PERSONĪGAJĀ DZĪVĒ, ĢIMENĒS UN DARBĀ.

LAI DIEVS DĀVĀ MĪLESTĪBU, MIERU, PRIEKU, PACIETĪBU, OPTIMISMU UN LABU VESELĪBU.

 • LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU JAUNĀ GADA DIENU!

Lai Dievs svētī caur sava vis mīļā Dēla Sirdi!

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 31.XII 2017

JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LAIKS.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI Svētība ģimenēm Svētās Ģimenes svētkos. 10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18.00 Sv. MISE. PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU. Vecā gada noslēgumā pēc Sv. Mises 18:00 būs Vissv. Sakramenta uzstādīšana un himna Dievs, mēs Tevi slavējam…(Te Deum laudamus…). Par himnas dievbijīgu nodziedāšanu vai recitēšanu Baznīca dod iespēju saņemt pilnas atlaidas.

*1.01.2018 PIRMDIENA VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES obligātās svētki. Jaunais gads – Miera diena. Var saņemt pilnas atlaidas par himnas “Nāc, Svētais Gars…10.00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. *18,00- SV. MISE par Eināru, lai Dievs pasargā no ļaunā gara viltībām un palīdz nosargāt ģimenes mieru, mīlestību un īpašumu. Sv.Mises laikā būs iespēja uzsākt lūgšanu kāda nedzimuša bērna nodomā, kura dzīvība ir apdraudēta. Būs bērna garīgā adopcija.

*2 .01. OTRDIENA sv. Bazilija Lielā un sv. Gregora no Naziansas, bīskapu un Baznīcas doktoru,

18:00 – SV. MISE par mirušajiem: Dominiku, Vitoldu, Juri un Mariju. *DRAUDZES PADOMES TIKŠANĀS.

*3.01. TREŠDIENA Vissvētā Jēzus Vārda piemiņas diena 10:00 par Ābolu ģimeni+ Litānija Sv. Jāzepa godam *14:00 Sv. Mise Daukstu aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*4.01. CETURTDIENA Mēneša 1 ceturtdiena 10:00 – SV. MISE par krustmāti Joannu un visu viņas ģimeni (PL). Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. *18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Svētā Stunda.

*5.01. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena Slimnieku apmeklēšana. 18.00 SV. MISE par elektropreču veikala vadītāju Aināru un viņa ģimeni.

*6.01. SESTDIENA  KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) obligātas svētki. Mēneša I sestdiena. Krīta, vīraka, zelta un sudraba rotaslietu svētīšana. Ar pasvētīto krītu mēs apzīmējam māju durvis ar burtiem C + M + B. Nozīme tam ir trijos līmeņos. 1) Kristus Epifānijas svētki ir sasaistīti ar trim gadījumiem: ar Jēzus kristību (latiņu valodā:  “Baptesimus”), ar kāzām Kānā (lat.: “Matrimonium”), ar triju Ķēniņu apmeklēšanu (tas ir izrunāt ar latiņu vārdu “Cogito”, kas nozīmē „es iepazīstu”). 2) Šie burti ir no vārdiem: “Christus Multorum Benefactor” jeb “Christus Mansionem Benedicat”, kas nozīmē „Kristus daudziem labdariem svētī” jeb „Kristus mājokļus svētī”. 3) No IX gadsimta šos burtus ņemtu, lai atgādinātu triju Ķēniņu vārdus: Casper (Kacper), Melchior un Baltazar. * Pāvesta sūtnim Baltijas valstīs V.E. Pedro Lopesam Kintanam konsekrācijas gadadiena (kons. 06.01.2003.). V.E. bīskapam emeritus Antonam Justam konsekrācijas gadadiena (konsekrēts 1996.g.06.01.).

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18.00 -SV. MISE par Edgaru, Nikolaju un Dace, par veselību, atbrīvošanu un veiksmi.

*7.01. II SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētki. Mēneša I svētdienā Vissv.Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam…

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18.00 Sv. MISE MISE par Janīnu, lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības katru dienu.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Pēc Kompletorija noslēdzas Kristus dzimšanas svētku laiks.

*Paldies visiem, kuri bijāt kopā ar mums Kristus Dzimšanas svētku oktāvas svētajās Misēs un citos pasākumos.

*Paldies Gulbenes mūzikas skolas orķestrim un meiteņu ansamblim par skaisto koncertu, paldies to vadītājiem un diriģentam Donātam. 

*Paldies kas piedalījāties draudzes eglītes sagatavošanā, par telpu dekorēšanu, dāvanu gatavošanu. Māsām paldies par sagatavoto teātri un citiem pārsteigumiem. Paldies visiem kas bija kopā eglīte sadraudzībā.

*Paldies par jūsu dāvanām un mīlestību.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

 31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI

Sv. Mises laikā laulātie varēs atjaunot laulības solījumus. Un pēc tam speciāla svētība ģimenēm.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00 Sv. MISE. PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU

 • 1.01.2018 PIRMDIENA VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES obligātās svētki. Var saņemt pilnas atlaidas par himnas “Nāc, Svētais Gars…” Sv. Mises laikā būs bērna garīgā adopcija.

9.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00  SV. MISE par Eināru, lai Dievs pasargā no ļaunā gara viltībām un palīdz nosargāt ģimenes mieru, mīlestību un īpašumu

 • 2 .01. OTRDIENA sv. Bazilija Lielā un sv. Gregora no Naziansas, bīskapu un Baznīcas doktoru,

17.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem: Dominiku, Vitoldu, Juri un Mariju

 • 3.01. TREŠDIENA Vissvētā Jēzus Vārda piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 –  Sv. MISE par Ābolu ģimeni   

14:00 – SV. MISE Daukstu aprūpes centrā

 • 4.01. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par krustmāti Joannu un visu viņas ģimeni (PL)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Svētā Stunda

 • 5.01. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par elektropreču veikala vadītāju Aināru un viņa ģimeni

 • 6.01. Mēneša I sestdiena KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) obligātās svētki

Krīta, vīraka, zelta un sudraba rotaslietu svētīšana.

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18:00 – SV. MISE par Edgaru, Nikolaju un Dace, par veselību, atbrīvošanu un veiksmi

 • 7.01.II SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētki . Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam…

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Janīnu, lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības katru dienu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi! 

 Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 24.XII 2017

Svetīgus+Kristus+Dzimšanas+Svētkus!

*24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši.

10:00-SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (7).

19.15–Draudzes ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts.

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise, par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,  pēc Mises – oblāšu kopīga laušana un salūts

*25.12. PIRMDIENA  MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI 10.00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18,00- SV. MISE  par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (8). Ūdens un sāls svētīšana     Ziedojumi diecēžu kūrijām

*26 .12. OTRDIEN A SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI 10.00 –SV. MISE  par Valentīnu 84. dzimšanas dienā. 16.00 – GULBENES MŪZIKAS SKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRA KONCERTS. 18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (9)

*27.12. TREŠDIENA SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI 11:00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā; par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (10). Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpo cilvēkiem! Aicināti pievienoties visi, kuri dzīvo Līgo tuvumā. 18.00 Sv. Mise par mirušajiem (Gulbenes baznīcā)

*28.12. CETURTDIENA  SV. NEVAINĪGIE BĒRNIŅI, MOCEKĻI, svētki; SVĒTĪBA BĒRNIEM

10:00 – SV. MISE par Jāņa Sietiņa dzimtas mirušajiem. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*29.12. PIEKTDIENA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU  oktāva   10:00.SV. MISE par Valentīnu un Pēteri, lai Dievs dāvā veselību. Pēc Sv. Mises sagatavošanās darbi draudzes eglitei.
 18.00 SV. MISE lūdzot Dieva svētības priestera Andžeja kalpojumam.

*30.12. SESTDIENA  JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU  oktāva 10:00 – SV. MISE par pilsētas un novada vadību, policistiem, ugunsdzēsējiem, zemessargiem un mediķiem.

 *11:00 – DRAUDZES “EGLĪTE” BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN PIEAUGUŠAJIEM. 18.00 –SV. MISE  lai Dievs svētī Irēnu viņas dzimšanas dienā un dāvā visas nepieciešamās žēlastības. 

*31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. Sv. Mises laikā laulātie varēs atjaunot laulības solījumus. Un pēc tam speciāla svētība ģimenēm.

18.00 SV. MISE PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU

* 1.01.2018  PIRMDIENA  VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES obligātās svinības. Sv. Mises laikā būs iespēja uzsākt lūgšanu kāda nedzimuša bērna nodomā, kura dzīvība ir apdraudēta. Būs bērna garīgā adopcija.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

 • Paldies visiem, kuri palīdzējāt Kristus dzimšanas svētku sagatavošanā un norisē:
 • Paldies ansamblim “Gaismas stariņi” par visiem Adventa laika koncertiem un arī šī vakara koncertu. Īpašs paldies vadītājai Ditai un Tīnai.
 • Paldies māsām Edītei un Konsuelai par dāvanu sagatavošanu Litenes pansionāta cilvēkiem, par baznīcas dekorācijām un par visu citu palīdzību.
 • Paldies draudzes vīriem par eglīšu atvešanu un malkas sagādi kurinātavā.
 • Paldies Staņislavam Gžibovskim par dāvātajām eglītēm.
 • Paldies Žanim elektriskajiem darbiem un citu palīdzību.
 • Paldies Aleksandrai, paldies, par logu dekorācijām.
 • Paldies Visiem, kuri tīrīja baznīcu, sniegu ap to un palīdzēja baznīcas sakārtošanā, paldies jums.
 • Paldies Jānim Brūniņam par dažādu darbu organizēšanu svētkiem.
 • Paldies Ludim par traktora dokumentu pārrakstīšanu.
 • Paldies Visiem, kuri šovakar kalpoja liturģijā, ministrantiem, dziedātājiem, ērģelniecei Indrai.
 • Paldies elektropreču veikala vadītājam Aināram par dāvātajām konfektēm bērnu eglītei.
 • Paldies Ābolu ģimenei par dāvināto un sagādāto malku.
 • Paldies Aivitai, par prezbitērija un zakristijas uzkopšanu. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

 

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA

Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (7)

*19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts. 

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Mises – oblāšu kopīga laušana un salūts

 • 25.12. PIRMDIENA, MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS obligātās svinības.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00  SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (8).

Ūdens un sāls svētīšana     Ziedojumi diecēžu kūrijām

 • 26.12. OTRDIENA SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par Valentīnu 84. dzimšanas dienā

16.00 – GULBENES MŪZIKAS SKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRA KONCERTS.

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (9)

 • 27.12. TREŠDIENA SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI

11.00 Līgo AC aprūpes centrā SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (10).

18:00 SV. MISE par mirušajiem.

 • 28.12. CETURTDIENA SV. NEVAINĪGIE BĒRNIŅI, MOCEKĻI, SVĒTKI; SVĒTĪBA BĒRNIEM

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Jāņa Sietiņa dzimtas mirušajiem

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 29.12. PIEKTDIENA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU oktāva . sv. Toma Beketa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Valentīnu un Pēteri, lai Dievs dāvā veselību

18:00 – SV. MISE lūdzot Dieva svētības priestera Andžeja kalpojumam

 • 30.12. SESTDIENA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU oktāva

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par pilsētas un novada vadību, policistiem, ugunsdzēsējiem, zemessargiem, skolotajiem un mediķiem.

*11:00 – DRAUDZES “EGLĪTE” BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN PIEAUGUŠAJIEM

18:00 – SV. MISE  lai Dievs svētī Irēnu viņas dzimšanas dienā un dāvā visas nepieciešamās žēlastības. 

 • 31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 17.XII 2017

ADVENTA LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Didzi, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*18.12. PIRMDIENA 10.00– SV. MISE(1) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu.

Pēc Sv. Mises baznīcas uzkopšanas, tīrīšanas talka.

*19.12. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE (2) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu.

*20.12. TREŠDIENA 10:00 – SV. MISE (3) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu + Litānija Sv. Jāzepa godam

*14:00 Sv. Mise Litenes aprūpes centrā.  Aicināti visi kas dzīvo Litenes un tuvu šai vietai! Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mums šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*21.12. CETURTDIENA 10:00 – SV. MISE (4) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā.

*22.12. PIEKTDIENA  10:00.SV. MISE (5) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu. Pēc Sv. Mises eglīšu uzstādīšana un baznīcas dekorēšana svētkiem.

*23.12. SESTDIENA 10:00 – SV. MISE par běrniem, jauniešiem un jaunām ğimeněm. 18:00 – SV. MISE (6) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu.

*24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši.10:00 – SV. MISE (7) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu.*19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts. *20:00 – Vigīlijas Svētā Mise, par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. Pēc Mises – oblāšu kopīga laušana un salūts

*25 XII: PIRMDIENA Kristus dzimšanas svētki   * 10:00, 18:00 – Svētā Mise. Ūdens un sāls svētīšana.

*26 XII: Otrdiena sv. Stefana, pirmā baznīcas mocekļa svētki * 10:00, *18:00 – Svētā Mise.

16.00 – GULBENES MŪZIKAS SKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRA KONCERTS.

*27 XII: Trešdiena SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS JĀNIS svētki                 *11.00 Līgo AC, *18:00-Svētā Mise

*28 XII: Ceturtdiena sv. nevainīgie bērniņi, mocekļi, svētki       *10:00, *18:00 – Svētā Mise

*29 XII: Piektdiena Kristus Dzimšanas svētku oktāvā                 *10:00, *18:00 – Svētā Mise

*30 XII: Sestdiena Kristus Dzimšanas svētku oktāvā                   *10:00, *18:00 –  Svētā Mise

11:00 – DRAUDZES “EGLĪTE” BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN PIEAUGUŠAJIEM

*31 XII: SVĒTDIENA SV. ĢIMENE – JĒZUS, MARIJA UN JĀZEPS, svētki    *10:00, 18:00 – Svētā Mise

*01 I: PIRMDIENA VISSV. JAUNAVA MARIJA, dIEVA MĀTE, obligātās svinības *10:00, 18:00 – Svētā Mise

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Sirsnīgi pateicos par pienu, torti u.c. saldumu ziedošanu un sagatavošanu kakao bērniem sestdienā pēc rīta Rorātu svētās Mises.

*Paldies pr. Arnim par mūsu draudzes rekolekciju vadīšanu un pr. Ingaram par iespēju pieņemt grēksūdzes. Paldies par Jūsu atsaucību un līdzdalību rekolekcijās, tās bija labi apmeklētas un lai Dievs dod arī bagātus Svētā Gara augļus!

*Baznīcas teritorijā bija veca kļava, kas no iekšpuses bija sākusi trupēt. Tā varēja sašķelties un, lūztot, apdraudēt cilvēku dzīvības, un sabojāt baznīcas žogu. Tāpēc draudzes padomē tika pieņemts lēmums to nozāģēt, kas arī šonedēļ ceturtdien tika izdarīts.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 2017

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

* 17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Didzi, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

 • 18.12. PIRMDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (1)

 • 19.12. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (2)

 • 20.12. TREŠDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (3)+ Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise…  Litenes aprūpes centrā

 • 21.12. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (4)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 22.12. PIEKTDIENA

9.15..Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (5)

 • 23.12. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm.

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (6).

 • 24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (7)

19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.
Pēc sv. Mises – oblāšu kopīga laušana
un salūts.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 10.XII 2017

ADVENTA LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*10.12. ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu

*‘’Caritas Latvija’’ aicina iegādāties īpašās ‘’Caritas’’ labdarības sveces, tādā veidā ar ziedojumiem atbalstot ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām un trūcīgos. Lai šīs sveces gaisma spīd arī mūsu mājās.

* Mises laikā pasvētījām oblātes. Tā ir vienkārša maize, kuru lauzīsim pie Kristus Dzimšanas svētku galda novēlot Dieva svētību. Tāds žests aicina mūs savstarpēji viens otram piedot un censties būt dāsniem kā maize. Par oblātēm varam brīvprātīgi ziedot malkai un draudzes remontiem uzliktajā blakus kastītē.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*11.12. PIRMDIENA sv. Damāzija I, pāvesta.  10:00  SV. MISE par Eugeniju

*12.12. OTRDIENA V. J. Marijas no Gvadelupes. 18:00 – SV. MISE par Lucijanovu dzimta mirušajiem

*13.12. TREŠDIENA sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena. Pāvestam Franciskam ordinācijas (ord. 13.12.1969.)10:00- SV. MISE par + Jāzepu miršanas gadadienā + Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā par dvēselēm šķīstītavā.

18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem.

*14.12. CETURTDIENA.  Sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena.  Rekolekciju diena draudzē būs konferences, grēksūdzes, sarunas ar priesteriem. Rekolekcijas vadīs pr. Arnis Maziļevskis. Grēksūdzes pieņems arī mūsu dekanāta priesteri.  

10:00 – SV. MISE par Juri, lai atgriežas pie Dieva + konference

Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija.

15:05 – SV. MISE… + konference  

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. + konference.

*15.12. PIEKTDIENA 10.00 SV. MISE par priesteri Karolu (8)

*16.12. SESTDIENA  7:30 – Rorātu Sv. Mises(ar svecēm) par tiem kas lūdzas Margrietiņās

Sv. Mise Rankas muižas Lurdas Dievmātes un Sv. Bernadetes Romas katoļu kapelā, plkst. 14.00. Sv. Misi celebrēs Smiltenes draudzes prāvests pr. Juris Škapars. Dziedās Gulbenes katoļu draudzes bērnu ansamblis “Gaismas stariņi”.

*17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Didzi lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*18 decembrī pēc Sv. Mises 10:00 baznīcas uzkopšanas, tīrīšanas talka.

* 22 decembrī pēc Sv. Mises 10:00 eglīšu uzstādīšana un baznīcas dekorēšana svētkiem.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Kā katru gadu varēsiet ziedot arī saldumus– pie Baznīcās durvīm lielajā kastē- bet šoreiz tie būs Litenes pansionāta cilvēkiem, kuri ir kā bērni un vienmēr ļoti gaida saldumus.

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

* 10.12. ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA Pēc sv. Mises tiks pasvētītas oblātes

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu

 • 11.12. PIRMDIENA sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena

9.15– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Eugeniju lai Dievs dāvā savu žēlastību  

 • 12.12. OTRDIENA V. J. Marijas no Gvadelupes piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Lucijanovu dzimtas mirušajiem

 • 13.12. TREŠDIENA sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena Viņa Svētībai pāvestam Franciskam ordinācijas (ord. 13.12.1969.)

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par + Jāzepu miršanas gadadienā.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā. TIRZAS aprūpes centrā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 14.12. CETURTDIENA REKOLEKCIJU DIENA DRAUDZĒ. sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Juri lai atgriežas pie Dieva. + KONFERENCE

15:05 – SV. MISE… + KONFERENCE

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. + KONFERENCE

 • 15.12. PIEKTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par priesteri Karolu (8)

 • 16.12. SESTDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – Rorātu Sv. Mises(ar svecēm)  par Margrietiņām

14.00 – SV. MISE Ranka            /           Pļaviņas

 • 17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Didzi, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

                                  Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!                  

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

  

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 3.XII 2017

ADVENTA LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*03.12. Adventa I SVĒTDIENA Vissv. Sakramenta adorācija mēneša I svētdiena

10:00 – SV. MISE par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadienā lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*04.12. PIRMDIENA sv. Barbaras un sv. Jāņa no Damaskas piemiņas diena 7:30 – SV. MISE par Barbaru, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības

*05.12. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE  Par mirušo + Aleksandru (v). Draudzes padomes tikšanās un aicinu  visus , kuriem ir vēlēšanās, labā griba un tuvākmīlestība, lai organizētu, vadītu palīdzētu Kristus dzimšanas svētku pasākumos mūsu draudzē.

*06.12. TREŠDIENA sv. Nikolaja, bīskapa piemiņas diena 10.00- SV. MISE par priesteri Jaremu.+ Litānija Sv. Jāzepa godam.

*14:00 Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā. Aicināti visi kas dzīvo Daukstēs, Staros un tuvu šai vietai!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

*07.12. CETURTDIENA  Mēneša I ceturtdiena, sv. Ambrozija, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena.
10:00 – SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*PĒC VAKARA SV. MISES BĪBELES STUNDA.

*08.12. PIEKTDIENA VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS obligātās svinības. Īpaša Mātes Marijas ’’Žēlastības stundas’’ diena: http://katolis.eks.lv/Dokumenti/zelastibas%20stunda.htm. Aicinu draudzi pulcēties uz kopīgu lūgšanu plkst.12–13, žēlastības stundā, uz kuru mūs aicina Dievmāte  Montihiari 1974 g. ar apsolījumu uzklausīt visas mūsu lūgšanas. Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša 10:00 – SV. MISE par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.
18.00 – SV. MISE par mirušo Aldi (v).

*09.12. SESTDIENA 10:00 – SV. MISE par Jubilāriem.
Rorātu Sv. Mises(ar svecēm) šogad būs sestdienās plkst. 18:00. SV. MISE par priesteri Tadeušu Bialousa.

*10.12. ADVENTA II SVĒTDIENA. Pēc sv. Mises tiks  pasvētītas oblātes.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. Pēc Sv. Mises mūsu draudzē ciemosies Litenes pansionāta cilvēki ar 20 minūšu teātra izrādi. Lūdzu ieplānojiet arī tam laiku. 18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*Liels paldies visiem bērniem, kuri gatavoja Rožukroņus. Šodien jūs to varat ņemt uz mājām. Bet vēl 3 bērni nav saņēmuši dāvanas par piedalīšanos konkursā.

* BĒRNI!!!     Advents ir laiks, kad gatavojam savas sirdis Jēzus atnākšanai. Vislabāk varēsim izmainīt savu sirsniņu, pildot labus darbus.  Katru labo darbu, kuru jūs izdarīsiet  līdz Kristus  Dzimšanas Svētkiem, varat uzrakstīt uz lapiņas, kuru  atnesīsiet  uz baznīcu. Šeit priekšā stāv tukša silīte, un jūs ar saviem labiem darbiņiem, kā ar sieniņu klāsiet mazajam Jēzum, sagatavotu vietu. Aicinu iesaistīties  visus bērnus.
*
Lai apgaismotu tumšo Adventa laiku visiem apkārt, „ķersim zvaigznes”. Katru dienu visa Adventa garumā, bērni, kuri piedalīsies Sv. Misē, kopa ar svētību dabūs  zvaigznīti, kuru ir jāsaglabā iedotajā maisiņā. Zvaigznītes var vākt līdz Kristus Dzimšanas Svētkiem (līdz 24.12.2017) un tad atnesīsiet tās uz baznīcu. Tad redzēsim, kuram no jums izdevās  savākt  visvairāk zvaigznītes. Uzvārētājus apbalvosim !

*Kā katru gadu varēsiet ziedot arī saldumus– pie Baznīcās durvīm lielajā kastē- bet šoreiz tie būs Litenes pansionāta cilvēkiem, kuri ir kā bērni un vienmēr ļoti gaida saldumus.

*Paldies t. Tadeušam par kalpošanu šeit Gulbenē manas prombūtnes laikā.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

* Adventa laika Sv. Mise Rankas muižas Lurdas Dievmātes un Sv. Bernadetes Romas katoļu kapelā, Sestdien, 16. decembrī, plkst. 14.00. Sv. Misi celebrēs Smiltenes draudzes prāvests pr. Juris Škapars. Dziedās Gulbenes katoļu draudzes bērnu ansamblis “Gaismas stariņi”.

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 03.12.2017g.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 03.12. Adventa I SVĒTDIENA Vissv. Sakramenta adorācija mēneša I svētdiena.

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadienā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības.

 • 04.12. PIRMDIENA sv. Barbaras un sv. Jāņa no Damaskas.

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 SV. MISE par Barbaru, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 05.12. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo + Aleksandri (v)

 • 06.12. TREŠDIENA sv. Nikolaja, bīskapa.

9:30 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 SV. MISE par priesteri Jaremu. + Litānija Sv. Jāzepa godam.

14:00 Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā.

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 07.12. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena, sv. Ambrozija, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena.

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISEpar priesteriem no Dzīvās Rozes.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 08.12. PIEKTDIENA VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS obligātās svinības.

Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša. No 12.00-13.00 īpaša Mātes Marijas ’’Žēlastības stundas’’ diena.

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par mirušo Aldi (v).

 • 09.12. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Jubilāriem.

18:00 – RORĀTU SV. MISE par priesteri Tadeušu Białousa

 • 10.12. ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA Pēc sv. Mises tiks pasvētītas oblātes.

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  PAR GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 26.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*26.11.parastā laikposma XXXIV svētdienā, MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARALIS, obligātās svinības Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija. Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības. + Jāzepa vīru tikšanās.

*27.11. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (7)

*28.11. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem.

*29.11. TREŠDIENA 7:30- SV. MISE par mirušo Valeriju.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

*11:00  Sv. Mise Līgo aprūpes centrā

Garīgās atjaunotnes tikšanās 18:30

*30.12. CETURTDIENA sv. Apustulis Andrejs, svētki. 10:00 – SV. MISE pateicība Dievam.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

*01.12. PIEKTDIENA. Vissv. Jēzus sirds godināšana mēneša I piektdiena, slimnieku apmeklēšana

18:00 – SV. MISE par mirušo Valeriju.

*02.12. SESTDIENA, mēneša I. sestdiena. 10:00 – SV. MISE par labdariem.

18:00 – SV. MISE par  mirušo Wladyslawa Majewska

*03.12. Adventa I SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, 18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadiena.

* Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, notiks: 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 26.11. SVĒTDIENA MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARAĻA lieli svētki. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

 • 27.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (7)

 • 28.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00- SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 29.11. TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par mirušo Valeriju.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

11.00 – Sv. Mise Līgo aprūpes centrā

 • 30.11. CETURTDIENA sv. Apustulis Andrejs, svētki

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE pateiciba Dievam

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Slavēšana

 • 01.12. PIEKTDIENA, Vissv. Jēzus sirds godināšana mēneša I piektdiena, slimnieku apmeklēšana

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Valeriju.

 • 02.12. SESTDIENA, mēneša I. sestdiena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par labdariem.

18:00 – SV. MISE par  mirušo Wladyslawa Majewska

 • 03.12. Adventa I SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadiena.  

                             Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!           

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 19.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju un Jāni

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*20.11. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (4)

*21.11. OTRDIENA V. J. Marijas prezentācija templī – piemiņas diena 18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem.

*22.11. TREŠDIENA sv. Cecīlijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena 7.30 – SV. MISE par Anitu 70 gadu jubilejā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības + Litānija Sv. Jāzepa godam

* Sv. Mise Līgo aprūpes centrā ne notiek.

*23.11. CETURTDIENA  sv. Klementa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena sv. Kolumbāna, abata, piemiņas diena

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

*24.11. PIEKTDIENA sv. Andreja Dung-Laka, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena. 18:00 – SV. MISE par Inesi dzimšanas dienā. Lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

*25.11. SESTDIENA  sv. Katrīnas no Aleksandrijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena 10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm 18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (5)

*26.11.parastā laikposma XXXIV svētdienā, MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARALIS, obligātās svinības Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija. Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, notiks: 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem

*Sirsnīgs paldies ziedu pārdevējai Lūcijai par dāvātajiem ziediem baznīcai.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Mariju un Jāni

 • 20.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (4)

 • 21.11. OTRDIENA V. J. Marijas prezentācija templī – piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00- SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 22.11. TREŠDIENA sv. Cecīlijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Anitu 70 gadu jubilejā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

 • 23.11. CETURTDIENA sv. Klementa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena sv. Kolumbāna, abata, piemiņas diena

17.30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 24.11. PIEKTDIENA sv. Andreja Dung-Laka, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Inesi dzimšanas dienā lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 25.11. SESTDIENA sv. Katrīnas no Aleksandrijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (5)

 • 26.11. SVĒTDIENA MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARAĻA lieli svētki. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

                             Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!           

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 12.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

     10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņas kalpošanu.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*13.11. PIRMDIENA 18:00 – SV. MISE par mirušo Dzintaru  

*14.11. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE  Par mūsu mirušajiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

*15.11. TREŠDIENA 7.30 – SV. MISE par priesteri Karolu (1). Sv. Alberts Lielais, bīskaps un Baznīcas doktors + Litānija Sv. Jāzepa godam

*11:00 Sv. Mise  Litenes pansionātā  Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*16.11. CETURTDIENA  Sv. Margarita no Skotijas.  Sv. Ģertrūde, jaunava 10:00 – SV. MISE par Priesteri Karolu (3) Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visu dienu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc  vakara Sv. Mises slavēšana

*17.11. PIEKTDIENA Sv. Elizabete no Ungārijas, mūķene, piemiņas diena.

7:30 – SV. MISE par Priesteri Karolu (4)

18.11. SESTDIENA  Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadiena. Lūgsimies, lai Dievs sargā un svētdari Māras zemi un Tās tautu. Sv. Ap. Pētera un Pāvila baziliku iesvētīšanas gadadiena. 10:00 – SV. MISE par Margrietiņām… 18:00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Jāzepu.

*19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA. Ūdens un sāls svētīšana.  

     10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju un Jāni.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks: 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņas kalpošanu

 • 13.11. PIRMDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Dzintaru

 • 14.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 15.11. TREŠDIENA Sv. Alberts Lielais, bīskaps un Baznīcas doktors

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Priesteri Karolu (1)  + Litānija Sv. Jāzepa godam

11:00 Sv. Mise Litenes pansionātā.

 • 16.11. CETURTDIENA Sv. Margarita no Skotijas. Sv. Ģertrūde, jaunava.

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Priesteri Karolu (2)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

 • 17.11. PIEKTDIENA Sv. Elizabete no Ungārijas, mūķene, piemiņas diena.

7: 00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 SV. MISE par Priesteri Karolu (3)

 • 18.11. SESTDIENA Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadiena
 1. Ap. Pētera un Pāvila baziliku iesvētīšanas gadadiena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām…

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Jāzepu

 • 19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju un Jāni.

                                Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!               

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 5.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Helēnu

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*6.11. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par mirušajiem + Jāzepu un Vladislavu Majevskiem

 *7.11. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem. Draudzes padomes tikšanās.

*8.11. TREŠDIENA 7.30 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā + Litānija Sv. Jāzepa godam.

*14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā par Ingusa veselību. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*9.11. CETURTDIENA  LATERĀNA BAZILIKAS IESVĒTĪŠANAS GADADIENA, svētki 10:00 – SV. MISE par Bartolomeju dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

* Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

*10.11. PIEKTDIENA sv. Leona Lielā piemiņas diena

18.00- SV. MISE par + Jāzepu, Stanislavu un Henriku

11.11. SESTDIENA sv. Mārtiņā no Turonas piemiņas diena

Latvijas Republikas kritušo karavīru atceres 98. gadadiena (Lāčpleša diena) Pieminēsim savās lūgšanās tos, kuri atdeva savu dzīvību par Latvijas neatkarību.

10:00 – SV. MISE par Jubilāriem 14:00 sv. Mise Rankā 18:00 – SV. MISE par Bartolomeju vārda dienā

*12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņas kalpošanu.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks: 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Helēnu

 • 6.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par mirušajiem + Jāzepu un Vladislavu Majevskiem

 • 7.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem

 • 8.11. TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā + Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā par Ingusa veselību

18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 9.11. CETURTDIENA LATERĀNA BAZILIKAS IESVĒTĪŠANAS GADADIENA, svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Bartolomeju dzimšanas dienā, lai Dievs svētī un dāvā nepieciešamās žēlastības

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 10.11. PIEKTDIENA sv. Leona Lielā piemiņas diena

17:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00.- SV. MISE par +Jāzepu, Stanislavu un Henriku

 • 11.11. SESTDIENA sv. Mārtiņā no Turonas piemiņas diena

Latvijas Republikas kritušo karavīru atceres 98. Gadadiena     

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par šī mēneša Jubilāriem

14:00 sv. Mise Rankā

18:00 – SV. MISE par Bartolomeju vārda dienā

 • 12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī
viņas kalpošanu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 29.X 2017

*29.10. parastā liturģiskā laikposma XXX SVĒTDIENA. Dievkalpojumi pēc ziemas laika.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Pr. Vojcehu un M. Mariju.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*30.10. PIRMDIENA Sv. Mise Dieva Svētā Gara godam. 7:30 – SV. MISE par mirušo Henriku un visiem viņa ģimenes mirušajiem.
*31.10
. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE par mirušo Silvestru un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

*1.11. TREŠDIENA 10.00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. VISI SVĒTIE, obligātās svinības.
 + Litānija Sv. Jāzepa godam. Pilnas atlaidas (kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem).

*14:00 Sv. Mise Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”- par Pr. Tadeušu.

18:00 Sv. Mise par Ingusu veselību.

*2.11. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA Ziedojumi diecēžu kūrijām.
10:00 – SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.
Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei.

15:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes un arī mirušajiem  bīskapiem un priesteriem( mirušo prāvestu Jāzepu Mičuli ).  

18:00 SV. MISE par mirušajiem, (aizlūgumi par mūsu mirušajiem). Pēc Sv. Mises Svētā stunda.

*3.11. PIEKTDIENA Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. SLIMNIEKU APMEKLĒŠANA. Sv. Mārtiņa no Porres, mūka, piemiņas diena. 18:00 SV. MISE par mirušajiem Jāni, Aivaru un Peteri.

*4.11. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā Sv. Kārlis Boromejs, bīskaps, piemiņas diena. 10:00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem.

    18:00 SV. MISE par Hubertu lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības.

*5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA. Mēneša I svētdiena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Helenu.

* 17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks:2., 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim.
Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties.

* Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, ja :- laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem, kaut vai tikai domās. Lai mums būtu vieglāk saņemt šo dāvanu (pēc iespējām katru dienu), tad vai pēc vakara Mises vai 18:00, mēs kopā dosimies uz kapiem, lai tur aizlūgtu par mirušajiem. Lūdzu, paņemiet kādas svecītes, kā mūsu lūgšanas zīmi, kuru atstāsim kapos.

* No 3.-5. novembrim Marijas skolas rudens sesija notiks Balvos Sakrālās kulturas centrā. Pieteikties pie Ivetas 26426063.

* Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

* Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

* https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 29.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 SV. MISE par Pr. Vojcehu un M. Mariju.

 • 30.10. PIRMDIENA sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena.

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

7:30 SV. MISE par mirušo Henriku un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

 • 31.10. OTRDIENA sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 SV. MISE par mirušo Silvestru un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

 • 1.11. TREŠDIENA VISI SVĒTIE, obligātās svinības. Pilnas atlaidas (kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem).

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10.00 SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.+ Litānija Sv. Jāzepa godam.

14:00 SV. MISE Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”- par Pr. Tadeušu.

17:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 Sv. Mise par Ingusu veselību.

19:00 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 2.11. CETURTDIENA. Mēneša I ceturtdiena. VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA.

10:00 SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.

15:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes un arī mirušajiem  bīskapiem un priesteriem( mirušo prāvestu Jāzepu Mičuli ).

17:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam- par mūsu mirušajiem tuviniekiem.

18:00 SV. MISE par mirušajiem (aizlūgumi par mūsu mirušajiem). Pēc Sv. Mises Svētā stunda.

 • 3.11. PIEKTDIENA Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. Slimnieku apmeklēšana.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 SV. MISE par mirušajiem Jāni, Aivaru un Peteri.

 • 4.11. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā. Sv. Kārlis Boromejs, bīskaps, piemiņas diena.

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem.

18:00 SV. MISE par Hubertu lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības.

 • 5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA. Mēneša I svētdiena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V. J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 SV. MISE par mirušo Helenu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi! 

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 22.X 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*23.10. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par Kutru ģimenes mirušajiem sv. Jāņa Kapestrāna piem. diena

*24.10. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE par mirušajiem Alfrēdu un Elzu Brūniņi sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena

*25.10. TREŠDIENA 7:30 – SV. MISE par mirušajiem Mariju, Veroniku un Aleksandri(v).+Litānija Sv. Jāzepa godam.

*11:00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*26.10. CETURTDIENA 10:00 – SV. MISE par mirušajiem Klements, Antonina, Aleksandris, Stanislavs, Lidija, Jāzeps, Pēteris, Izabella, Nelija, Anna, Anastasija, Jānis.
Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc  vakara Sv. Mises BĪBELES STUNDA.

*27.10. PIEKTDIENA  18:00 – SV. MISE par mirušajiem-Anastasija, Albertīne, Lidija, Silvija

*28.10. SESTDIENA SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS svētki 10:00 SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm. 18:00 – SV. MISE par mirušo Ludmilu.

*29.10. parastā liturģiskā laikposma XXX SVĒTDIENA Dievkalpojumi pēc ziemas laika

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE…

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*Vakardien bija tikšanās tiem, kuri lūdzās par priesteriem “Margrietiņās”. Sirsnīgs paldies par jūsu lūgšanām, tās mums ir ļoti svarīgas! Tikšanās laikā bija doma izvedot “Margrietiņu” bīskapam Viktoram Stulpinam, kurš ir kalpojis šeit Gulbenē. Tos kuri gribētu lūgties par bīskapu Viktoru, lūdzu pieteikties pie Astras.

*Sirsnīgi pateicamies Jānim Brūniņam un Jānim Strapcānam par darbu pie žoga metināšanas.

*Piektdien pirmo reizi ar mūsu draudzes traktoru vedām malku. Liels paldies Ludim par traktora remontu un sagatavošanu gan zāles pļaušanai, gan malkas vešanai un īpaši par piekabes konstruēšanu un izgatavošanu.

*Sirsnīgi pateicamies vīriem par malkas savešanu kurtuvē un sakraušanu pie šķūņa.

*Paldies visiem bērniem, kuri jau izgatavojuši savu Rožukroni un atgādinu, ka vēl ir laiks līdz oktobra beigām to izdarīt. * Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks:2., 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim. Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties

*No 3.-5. novembrim Marijas skolas rudens sesija notiks Balvos. Pieteikties pie Ivetas 26426063.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

*Piedāvājam iespēju! 27. oktobrī (piektdienā) apmeklēt Baha ērģeļmūzikas koncertu Rēzeknē koncertzālē GORS. Biļetes cena 10 eiro. Ja ir interese pieteikties pie Luda jo biļetes jāpasūta iepriekš.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā.

 • 23.10. PIRMDIENA sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Kutru ğimenes mirušajiem

 • 24.10. OTRDIENA sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Alfrēdu un Elzu Brūniņi

 • 25.10. TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par mirušajiem Mariju, Veroniku un Aleksandri (v)+ Litānija    Sv. Jāzepa godam

11:00 – SV. MISE Līgo aprūpes centrā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 26.10. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušajiem Klements, Antonina, Aleksandris, Stanislavs, Lidija, Jāzeps, Pēteris, Izabella, Nelija, Anna, Anastasija, Jānis.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises BĪBELES STUNDA.

 • 27.10. PIEKTDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Anastasija, Albertīne, Lidija, Silvija.

 • 28.10. SESTDIENA SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS svētki

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Ludmilu.

 • 29.10. parastā liturģiskā laikposma XXX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE…

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 15.X 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII SVĒTDIENA. Šodien Baznīca aicina lūgties par misijām. Šodien ziedojumi misiju atbalstam *Ūdens un sāls svētīšana. Svētdienas skolas nodarbības plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Ansambļa „Gaismas Stariņi” nodarbības arī plkst. 17.00.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara.

*16.10. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par Jadvigu lūdzot Dieva svētību, ticību un veselību. PL

10:00 – SV.MISE māsas Edītes 45.dzimšanas dienā, Sv. Mise māsu klosterī.

 *17.10. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE  Par mirušo Albertu. Sv. Ignats no Antiohijas, bīskaps un moceklis, piemiņas diena.

*18.10. TREŠDIENA 7:30 – SV. MISE par Rozāliju un viņas ģimeni. Sv. Evaņģēlists Lūkass, svētki. + Litānija Sv. Jāzepa godam.

*11:00 Sv. Mise Litenes pansionātā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*19.10. CETURTDIENA 10:00 – SV. MISE par mirušo māti Jevgēniju, tēvu Voldemāru un krustmāti Ernu. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc  vakara Sv. Mises Slavēšana.

*20.10. PIEKTDIENA 18:00 – SV. MISE par Ilzi 40 gadu jubilejā lūdzot Dieva svētību un dziļu ticību.

*21.10. SESTDIENA 10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzās par priesteriem Margrietiņās. Pēc Mises tikšanās.

18:00 – SV. MISE…

*22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks:2., 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim.
Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties

* No 3.-5. novembrim Marijas skolas rudens sesija notiks Balvos Sakrālās kulturas centrā. Pieteikties pie Ivetas 26426063.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

*Paldies visiem Fatimas vakara dalībniekiem par kopīgu lūgšanu.

*25.oktobrī  11:00  Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

*Piedāvājam iespēju! 27. oktobrī (piektdienā) apmeklēt Baha ērģeļmūzikas koncertu Rēzeknē koncertzālē GORS. Biļetes cena 10 eiro. Ja ir interese pieteikties pie Luda jo biļetes jāpasūta iepriekš.

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII SVĒTDIENA

9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18.00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara

 • 16.10. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Jadvigu lūdzot Dieva svētību, ticību un veselību. PL

10:00 – SV.MISE māsas Edītes 45.dzimšanas dienā, Sv. Mise māsu klosterī

 • 17.10. OTRDIENA Sv. Ignats no Antiohijas, bīskaps un moceklis, piemiņas diena.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Albertu

 • 18.10. TREŠDIENA Sv. Evaņģēlists Lūkass, svētki.

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Rozāliju un viņas ģimeni + Litānija Sv. Jāzepa godam

11:00 – SV. MISE Litenes pansionātā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 19.10. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo māti Jevgēniju, tēvu Voldemāru un krustmāti Ernu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Slavēšana

 • 20.10. PIEKTDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Ilzi 40 gadu jubilejā lūdzot Dieva svētību un dziļu ticību.

 • 21.10. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzās par priesteriem Margrietiņās

18:00 – SV. MISE

 • 22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā

                              Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 08. X 2017

*8.10. parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā.

*9.10. Pirmdiena 7:30 – SV. MISE par Zandu viņas dzimšanas dienā.

Sirsnīgi pateicos visiem, kas piedalījās malkas talkā! Aicinu ap pulksten 17.00 uz malkas talkas turpinājumu, ja ir labi laika apstākļi, ja nelīs lietus.

*10.10. Otrdiena 18:00 – SV. MISE par Ženiju.

*11.10. Trešdiena 7.30 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā.

*14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*12.10. ceturtdiena 10:00 – SV. MISE Dantis ( Szczecinki 4).Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv.Misei.

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc  vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

*13.10. piektdiena 18:00 – SV. MISE par mirušo Annu Jasminu.

*Pēc Sv. Mises visus  aicinām uz pēdējo Fatimas vakaru kopš Dievmātes parādīšanās Fatimas bērniem pirms 100 gadiem. Fatimas vakars sāksies; 17:00 ar Stundiņu dziedājumiem Vissvētākās Jaunavas Marijas godam un slavēšanu. 18:00 Sv. Mise, pēc Sv. Mises, Rožukronis, Veltīšanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai un individuāla svētība ar Vissvētāko Sakramentu. Vakara nobeigumā visi aicināti uz sadraudzību un agapi, līdzi ņemot groziņus.

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča Uzaicinājums.

Noslēdzoties simtgadei kopš Dievmātes parādīšanās Fatimā, aicinu iespēju robežās šā gada 13. oktobrī gavēt ar maizi un ūdeni, kā arī lūgties četras Rožukroņa daļas. Parādoties bērniem, Jaunava Marija aicināja viņus un ar viņu starpniecību visu cilvēci uz atgriešanos un gandarīšanu, uz Rožukroņa lūgšanu un veltīšanos Viņas Bezvainīgajai Sirdij. Tie ir vienīgie līdzekļi, kuri var apturēt ļaunuma plūdus pasaulē un ienest mieru cilvēku sirdīs un savstarpējās attiecībās. Ar Fatimas Dievmātes aizbildniecību īpaši lūgsim par Eiropas atgriešanos pie Dieva, par mieru mūsu zemē un pasaulē, lūgsim stiprinājumu mūsu ģimenēm un jaunatnei. Arī Svētais tēvs Francisks ir aktualizējis Fatimas vēstījumu un ir izsludinājis pilnas atlaidas visa Jubilejas gada garumā. Vēlu Dieva svētību un izturību labajā!

*14.10. sestdiena 10:00 – SV. MISE par šī mēneša jubilāriem, par tiem kam vārda dienas un citām jubilejām .

18:00 – SV. MISE  par mirušo Uldi…

*15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara.

*Baznīca aicina lūgties par misijām. ZIEDOJUMI MISIJU ATBALSTAM.

*Ūdens un sāls svētīšana.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

*18. oktobrī 11:00 Sv. Mise Litenes pansionātā

*25.oktobrī  11:00  Sv. Mise Līgo aprūpes centrā

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

 

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 • 1.10. parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam. Sākas Rožukroņa mēnesis.

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE par Raivi un viņa ģimeni, lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības

 • 2.10. Pirmdiena Sv. Sargeņģeļi, piemiņas diena.

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Svētās Terēzes no Lizjē godinātājiem

 • 3.10. Otrdiena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Dzīvā Rožukroņa 1. Rozes dalībniekiem

 • 4.10. Trešdiena Sv. Francisks no Asīzes, piemiņas diena.

7.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 – SV. MISE …..+ Litānija Sv. Jāzepa godam

14.00 – SV. MISE Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”. Par slimniekiem un visiem, kuri cieš, lai viņi meklētu savu patvērumu un dziedināšanu Jēzus Kristus brūcēs. Lai Jēzus apžēlojas un dziedina viņus

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 5.10. ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

 • 6.10. piektdiena Vissv. Jēzus sirds godināšana mēneša I piektdiena. Sv. Bruno, priesteris

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18.00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Antonu

 • 7.10. sestdiena V.J. Marija, Rožukroņa Karaliene, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzas Dzīvajās Rozēs un viņu ģimenēm.

18.00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem

 • 8.10. parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi 01. X 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZE

 • 1. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
 • 10.00 Sv. Misē pateiksimies Dievam par Viņa dāvāto Svētību mūsu laukos, dārzos, mežā un saimniecībās un ari par šī gada savākto ražu. Svinēsim ražas svētkus.
 • 1. oktobrī sākas Rožukroņa mēnesis.
 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies 1. oktobrī plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Svētdienas skola sagatavo bērnus Grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikties pie skolotājas Palmīras tel. 26480153.
 • Otrdienā pēc Sv. Mises 18.00 būs draudzes padomes tikšanās.
 • Ansambļa „Gaismas Stariņi” nodarbības arī būs svētdienās plkst. 17.00.
 • Trešdienās plkst. 18.30 notiek tikšanās ar lūgšanu, slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib iet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei un dalīties ar to.
 • Katru trešdienu notiek Svētās Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātā. Tāpēc, aicinu visus, kuri var iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus, vai satiktos un parunātos ar šiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem kuri piedalījās ar mani šajās Svētajās Misēs un kalpoja cilvēkiem.
 • 4. oktobrī 14:00 Svētā Mise būs Daukstes aprūpes centrā ‘Dzērves’.
 • 11. oktobrī Svētā Mise Tirzas aprūpes centrā
 • 18. oktobrī 11:00 Svētā Mise Litenes pansionātā.
 • 25. oktobrī 11:00 Svētā Mise būs Līgo aprūpes centrā.
 • 7. oktobrī pēc Sv. Mises “Dzīvās Rozes” formācijas tikšanas.
 • Pateicos par jūsu garīgo un materiālo atbalstu Rīgas Garīgajam Semināram, lūdzu Jūs, kā katru gadu, atbalstīt Semināra virtuvi ar dārzeņiem, ievārījumiem, sulām un citām rudens veltēm no Jūsu dārziem.
 • https://www.facebook.com/katolujauniesi – mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.
 • Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus
 • . Svētās Filomenas figūras projekts ir sagatavots. Drīz to varēsiet apskatīt arī jūs un izteikt savu viedokli par to.
 • Sirsnīgs paldies visiem par ziediem un rudens veltēm, kas grezno mūsu baznīcu. Un ļoti īpašs paldies klostermāsām par darbu ziedu un dekorāciju veidošanā.
 • Paldies vīriem par darbu malkas talkā. Un pirmdien pirms 17.00 aicinu atnākt vēl ne tikai vīrus, bet arī stiprākas sievas, jo malka ir sausa un viegla.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 24.09. svētdiena parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

9.00 Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 SV. MISE par Jāni 30 dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību.

 • 25.09. Pirmdiena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. Mise par mirušo Valentīnu Nukšu

 • 26.09. Otrdiena sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 Sv. Mise par finansiālo brīvību

 • 27.09. Trešdiena sv. Vincenta no Paulas, priestera, piemiņas diena

7.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. Mise par Vanesu dzimšanas dienā, lūdzot svētību veselību un nepieciešamās Dieva žēlastības.+ Litānija sv. Jāzepa godam

11.00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

18.30 Garīgās atjaunošanu lūgšanu grupas tikšanās 

 • 28.09 ceturtdiena sv. Laurencija Ruiza un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena sv. Venceslava, mocekļa, piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. † pāvests Jānis Pāvils I 1978

Pēc sv. Mises slavēšana

 • 29.09 piektdiena SV. ERCEŅĢEĻU MIĶEĻA, GABRIĒLA UN RAFAĒLA svētki

7.00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 Sv. Mise par Ansi Līpenīti, lūdzot Dieva svētību un dziedināšanu.

 • 30.09. sestdiena sv. Hieronīma, priestera un Baznīcas doktora, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 SV. MISE par svētceļniekiem un svētceļojuma garīgajiem un materiālajiem labdariem un viņu ģimenēm.

14.00 Sv. MISE RANKĀ par godu baznīcas gadadienai.

18.00 sv. Mise par mūsu pilsētas un novada iedzīvotājiem un pašvaldību vadītājiem.

 • 01.10. parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; (euharistiskā procesija). Sākas Rožukroņa mēnesis.

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J.Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 SV. MISE par Raivi un viņa ģimeni lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi 24. IX 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZE

 • 24. septembrī parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena
 • 29. septembrī SV. ERCEŅĢEĻI MIĶELIS, GABRIĒLS UN RAFAĒLS, svētki
 • 30. septembrī, plkst. 14.00. Svētā Mise par godu baznīcas gadadienai Rankas Muižas Lurdas Dievmātes un Sv. Bernadetes Romas Katoļu Kapelā, Svēto Misi celebrēs Priesteris Juris Škapars, Smiltenes draudzes prāvests
 • 1. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
 • 10.00 Sv. Misē pateiksimies Dievam par Viņa dāvāto Svētību mūsu laukos, dārzos, mežā un saimniecībās un ari par šī gada savākto ražu. Svinēsim ražas svētkus.
 • 1. oktobrī sākas Rožukroņa mēnesis.
 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies 1. oktobrī plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Svētdienas skola sagatavo bērnus Grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikties pie skolotājas Palmīras tel. 26480153.
 • Ansambļa „Gaismas Stariņi” nodarbības arī būs svētdienās plkst. 17.00.
 • Trešdienās plkst. 18.30 notiek  tikšanās ar lūgšanu, slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib iet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei un dalīties ar to.
 • Katru trešdienu notiek Svētās Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātā. Tāpēc, aicinu visus, kuri var iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus, vai satiktos un parunātos ar šiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem kuri piedalījās ar mani šajās Svētajās Misēs un kalpoja cilvēkiem.
 • 27. septembrī 11:00 Svētā Mise būs Līgo aprūpes centrā.
 • 4. oktobrī 14:00 Svētā Mise būs Daukstes aprūpes centrā ‘Dzērves’.
 • 11. oktobrī Svētā Mise Tirzas aprūpes centrā
 • 18. oktobrī 11:00 Svētā Mise Litenes pansionātā.
 • Pateicos par jūsu garīgo un materiālo atbalstu Rīgas Garīgajam Semināram, lūdzu Jūs, kā katru gadu, atbalstīt Semināra virtuvi ar dārzeņiem, ievārījumiem, sulām un citām rudens veltēm no Jūsu dārziem.
 • Sirsnīgi pateicos par uzdāvināto sūkni baznīcas centrālapkurei un par sūkņa apmaiņu
 • https://www.facebook.com/katolujauniesi – mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.
 • Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.
 • 29 septembrī plkst. 18:00 ielūdzam uz harizmātisko slavēšanas vakaru, kas veltīts Latvijas ģimenēm, Rīgas Kristus Karaļa draudzē, Meža prospektā 86-1, Rīgā. Šoreiz īpaši aicinām piedalītiesbērnus un jauniešus. Programmā: Svētā Gara piesaukšana un slavēšana, Svētā Mise, AIZLŪGŠANA PAR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM. Organizē: Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola, sievu grupa “Marta un Marija”, Jāzepa vīru grupa, kopienas: “Dzīvības straumes”, “Laulāto Tikšanās”, “Effata”. Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, grīdas vaskošanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

 

 • 17.09. Parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena sv. Roberta Bellarmīna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:00 Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18:00 SV. MISE par Kristīni un viņas vīru, lai Dievs svētī viņu ğimeni un dāvā Svētā Gara gudrību bērnu kristīgā audzināšanā.

 • 18.09. Pirmdiena sv. Staņislava Kostkas, mūka piemiņas diena *V.E. bīskapam emeritus Jānim Cakulam ordinācijas gadadiena (ord. 18.09.1949.)

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. Mise par priesteri Pāvilu

 • 19.09. Otrdiena sv. Januārija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 Sv. Mise par mirušo Pēteri.

 • 20.09. Trešdiena sv. Andreja Kima Taegona, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. Mise par Viju, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības.+ Litānija sv. Jāzepa godam

10:00 Sv.  Mise LITENES PANSIONĀTĀ  par mirušo + Weronika  Kozļowska (PL)

 • 21.09 ceturtdiena SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 Sv. Mise par + Miliju un Baložu dzimtas mirušajiem

18:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.  + BĪBELES STUNDA

 • 22.09 piektdiena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 Sv. Mise par Māri vārda dienā, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

14:00 Sv. Mise TIRZAS APRŪPES CENTRĀ par Pr. Karolu lai Dievs svēti un sarga. 

 • 23.09. sestdiena sv. Pio no Pjetrelčīnas (Francesco Forgione), priestera, piemiņas diena

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 SV. Mise par Māri dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību un dziedināšanu .

 • 24.09. parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

9:00 Rožukronis, litānija V.J.Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 SV. MISE par Jāni 30 dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību

 

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Ielūdzam uz harizmātisko slavēšanas vakaru, kas veltīts Latvijas ģimenēm,

Rīgas Kristus Karaļa draudzē, šoreiz īpaši aicinām piedalīties

 BĒRNUS UN JAUNIEŠUS

29 septembrī plkst. 18:00, Meža prospektā 86-1, Rīgā.

Programmā: Svētā Gara piesaukšana un slavēšana, Svētā Mise,

aizlūgšana par bērniem un jauniešiem.

Organizē: Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola, sievu grupa “Marta un Marija”, Jāzepa vīru grupa, kopienas: “Dzīvības straumes”, “Laulāto Tikšanās”, “Effata”.

Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis (29397048)

 

 

Paziņojumi 17. IX 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZE

 • 17. septembrī Parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena.
 • 21, septembrī SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS MATEJS, svētki.
 • 24, septembrī Parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena.
 • 29, septembris plkst. 18:00 Slavēšana Rīgā Kristus Karaļa draudzē, Slavēšanas nodoms veltīts Latvijas ģimenēm: bērniem un jauniešiem. Īpašs aizlūgums par bērniem un jauniešiem
 • 30, septembrī 10:00 ar Sv. Misi sāksies mūsu draudzes svētceļnieku tikšanās. Aicināti ari visi svētceļojuma garīgie un materiālie labdari ar savam ģimenēm.
 • 1, oktobrī Sv. Misē pateiksimies Dievam par Viņa dāvāto Svētību mūsu laukos, dārzos, meža un saimniecībās un ari par šī gada savākto ražu. Svinēsim ražas svētkus.
 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies oktobrī plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Svētdienas skola sagatavo bērnus Grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikties pie skolotājas Palmīras tel. 26480153.
 • Katru trešdienu plkst. 18.30 būs tikšanās ar lūgšanu, slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib iet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei un dalīties ar to.
 • Katru trešdienu notiks Svētās Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātā. Tāpēc, aicinu visus, kuri var iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus, vai satiktos un parunātos ar šiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību.
  • septembrī 10:00 Svētā Mise būs Litenes pansionātā.
  • septembrī, piektdien 14:00 Svētā Mise būs Tirzas aprūpes centrā.
  • septembrī 11:00 Svētā Mise būs Līgo aprūpes centrā.
  • oktobrī 14:00 Svētā Mise būs Daukstes aprūpes centrā ‘Dzērves’.
 • Pateicos par jūsu garīgo un materiālo atbalstu Rīgas Garīgajam Semināram, lūdzu Jūs, kā katru gadu, atbalstīt Semināra virtuvi ar dārzeņiem, ievārījumiem, sulām un citām rudens veltēm no Jūsu dārziem..
 • https://www.facebook.com/katolujauniesi–mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.
 • Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.
 • Paldies arhitektei Annai-Inārai par darbu organizēšanu un vadīšanu malkas šķūņa jumta labošanā un žoga remontdarbu projekta izveidošanā. Paldies ari darba brigādei, kas šo darbu veica.
 • Mūsu dārzi ir izrotāti ar skaistiem ziediem. Sirsnīgi lūdzu neaizmirst arī par to, lai ziedi no dārziem kā mūsu darba auglis rotātu arī mūsu draudzes baznīcas altārus. Gaidu Jūsu atvērtību un no sirds pateicos visiem, kuri nes ziedus no saviem puķudārziem baznīcas izrotāšanai. Parasti ziedu maiņa notiek sestdienās, lai sagatavotu baznīcu svētdienai. Tāpēc sirsnīgi lūdzu, lai ziedus nestu piektdienās vai sestdienās no rīta. Lai Dievs, visa skaistuma Radītājs, ir mūžam slavēts!
 • PateicosJums par baznīcas sakopšanu, grīdas vaskošanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

DIEVA SVĒTĪBA LAI JŪS PAVADA VISU NĀKAMO NEDĒĻU!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

 

No 22.-24. septembrim notiks nedēļas nogales rekolekcijas par aicinājuma izzināšanu. Īpaši noderīgas tās būs tiem, kuri vēl apsver domu šogad uzsākt Samuēla gadu. Pieteikšanās pie m. Zanes, rakstot kalpones@gmail.com līdz 20. septembrim.

 1. septembrī notiks draudžu Caritas grupu kalpotāju tikšanās. Plkst. 10:00 Rīgas Sv. Franciska baznīcā būs Svētā Mise, pēc tam sekos tikšanās Katoļu ielā 14. Būs kopīga lūgšana, Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska uzruna, kalpotāju liecības un sadraudzība. Visi laipni aicināti!

Rīgas Katoļu ģimnāzija šī gada 30. septembrī svin 25 gadu jubileju. Aicināti skolas absolventi un skolotāji. Vairāk informācija sekos RKĢ mājaslapā rkgimnazija.lv un Facebook, un Katolis.lv

Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 6” Saldū

Semināra mērķauditorija: Katehēti, kristīgie skolotāji un visi, kas darbojas izglītības laukā.
Semināra norises laiks: 22.09. plkst. 19.00 – 24.09.2017. plkst. 14.00.
Semināra norises vieta: Saldus Sv. Gregora kristīgas misijas centrs, Lielā iela 26, Saldus.
Semināra dalības maksa: 25.00 EUR
Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.
Pieteikšanās semināram līdz 17.09.2017.
Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064
Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, personas kods (apliecībai), draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pats.
Līdzi jāņem: gultas veļa, apavi dejas nodarbībai un možs noskaņojums. Tā kā katrā istabiņā ir arī virtuvīte, līdzi var ņemt kafiju, tēju personīgām kafijas pauzēm.

Semināra programma

22.09. Piektdiena
18.00-19.00 Ierašanās, reģistrācija un iekārtošanās (katrā istabiņā ir visas labierīces un virtuvīte. Jāņem gultas veļa)
19.00 – 19.45 Vakariņas
20.00 – 21.30 Interaktiva nodarbība „Etniskā un kristīgā identitāte”. Vada katehēzes speciālists Matias Heins (Matthias Hein)
21.30 Vakara lūgšana
22.00 Naktsmiers

23.09. Sestdiena
8.00 Lūgšana
8.30 Brokastis
9.00 – 10.30 Inkulturācija evaņģelizācijas un katehizācijas procesā. Pr. Pēteris Skudra (Vidzeme)
11.00 – 12.30 Latviskas tradīcijas katoļu Baznīcā. Pr. Aigars Bernāns (Latgale)
12.45 – 13.30 Pusdienas
14.00 – 15.30 Jāņa Rozentāla muzeja apmeklējums un brīvais laiks
15,30 – 17.30 Tikšanās ar Suitu sievām. Sadziedāšanās
18.00 Svētā Mise Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, J. Rozentāla ielā 16
19.00 -19.30 Vakariņas
19.45 – 21.15 Latvietība un kristietība. Pr. Andris Vasiļevskis (Kurzeme)
21.15 Uzruna, svētība un stiprinājums jaunajam mācību gadam. Pr. Aleksandrs Stepanovs
22.30 Izvēles programma (naktsmiers, dalīšanās iespaidos, uc.)

24.09. Svētdiena
8.00 Rīta lūgšana
8.30 Brokastis
9.00 – 10.30 Dejas meditācija „Deja un identitāte”. Nodarbību vada māsa Diāna OP
11.00 Svētā Mise Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, J. Rozentāla ielā 16
12.00 Pusdienas
12.45 – 13.45 Apaļais galds (dalīšanās ar iespaidiem, idejas turpmākai sadarbībai, uc.)
14.00 Mājupceļš