Aktivitātes

Jauniešu nometne Spānijā!

Ja Tev ir 15 – 26 gadi, esi aicināts piedalīties spāņu – latviešu jauniešu nometnē – mūs aicina Avilas jaunieši, lai dalītos ticības pieredzē un iepazīt spāņu kristietības tradīcijas, Dzīvošana, brokastis un vakariņas – bez maksas, uzņem vieģimenes.

Ceļojuma laiks 18.-28. jūnijs 

Dalības maksa – 450 eiro (lidojums un ceļojumi Spānijā)

Pieteikšanās līdz 25.martam pa e.pastu: bjkarmelites@gmail.com vai pie draudzes prāvesta.

ar tēmu:  Spāņu jauniešu nometne. Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, telefona numurs.

Organizatoriskā sapulce 25. martā plkst 18.00, Rīgā, Kristus Karaļa draudzē, Meža prospekts 86. Pirmā iemaksa līdz 25.martam 250 eiro. 

Organizē Bērniņa Jēzus māsas Karmelītes

Jautājumi: 29931767 (m. Sofija sākot ar 23. februāri), 27470783 (m. Stefana līdz 23.februārim)

Tiem, kas vēlas atbalstīt materiāli jauniešus no nabadzīgām ģimenēm, lai daļēji apmaksāt ceļojuma izdevumus konta nr ziedojumiem, lūdzam norādīt maksājuma mērķi – spāņu jauniešu nometnei:

 

GULBENES ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Reģ.Nr.90000083764

Konts: (EUR) LV49PARX0012759900001

Kods: PARXLV22

 

1918  –  1998  –  2018

Mūsu draudzes Jubilejas Gads

 

Dārgās māsas un brāļi Kristū! Šogad Dievs savā bezgalīgajā labestībā un žēlsirdībā ir dāvājis mūsu draudzei īpašu dāvanu – divus bezgala skaistus svētkus – mūsu Latvijas simto jubileju un mūsu draudzes jaunās baznīcas divdesmito jubileju. Aicinām jūs visus apvienot sagatavošanos šiem svētkiem un katram pārdomāt, ko ikviens no mums var uzdāvināt savai Latvijai un savai draudzei svētkos. Dāvanas var būt dažādas, gan materiālas, gan garīgas, bet tās ir jāsagatavo savlaicīgi, lai abas apaļās jubilejas mēs visi varētu svinēt ar patiesu prieku un gandarījumu par paveikto.

Mūsu Arhibīskaps aicināja, lai īpaši Jubilejas Gadā „mēs viens otram sniedzam atbalstu un skatāmies viens uz otru ar mīlestības, ar Dieva acīm, nevis ar tādu tiesājošu un kritikas pilnu skatienu! Lai tādā veidā mainās gaisotne visā mūsu sabiedrībā, mūsu draudzē un mūsu ģimenēs.”

Laiks rit ļoti ātri, tādēļ uzsāksim gatavošanos abiem nozīmīgajiem svētkiem jau šodien un izmantosim katru iespēju augt garīgumā un mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko, un palīdzēt citiem cilvēkiem atjaunot savu ticību un augt garīgumā un tuvākmīlestībā.

Mūsu draudzē šajā jubilejas gadā būs daudz dažādu piedāvājumu, tādēļ katrs varēs atrast sev piemērotu veidu, kā iesaistīties svētku sagatavošanā. Aiciniet arī citus cilvēkus ar savu piemēru un labu vārdu.

Jubilejas gadā mūsu baznīcā atklājam

Draudzes garīgo dāvanu grāmatu.

Kas tas ir?

Tā ir albuma veida grāmata ar tukšām lapām, kuras saturu veidosim mēs paši. Tajā mēs varēsim visa gada garumā ierakstīt savus vai savas ģimenes apsolījumus, labos darbus un garīgas lietas, kuras gribam dāvināt Dievam. Padomājiet katrs savas sirds dziļumos lūgšanas laikā, ko jūs gribētu dot Dievam. Varbūt tā būs atteikšanās no kaut kādām atkarībām vai regulāra lūgšana kāda nodomā. Piemēram, ģimene var apsolīt kopīgi lūgt Rožukroni vai citas lūgšanas katru dienu vai vienu dienu nedēļā visa gada garumā atteikties no interneta un televizora skatīšanās un izmantot šo laiku, lai palīdzētu citiem cilvēkiem.

Cik ir cilvēku, tik daudz var būt dāvanu ideju. Padomājiet un izmantojiet iespēju dot savu ieguldījumu svētku sagatavošanā! Aicinām iesaistīties visu vecumu cilvēkus, gan bērnus un jauniešus, gan vecāko paaudzi. Šo grāmatu noliksim Svētās Mises laikā 19.janvārī uz altāra kopā ar upurdāvanām.

 

Aicinām visus piedalīties mūsu baznīcas Jubilejas akcijā

„100 rozes Latvijai”

Tā būs 100 cilvēku brīvprātīga iesaistīšanās regulārās lūgšanās mūsu Tēvzemes nodomā vienu stundu katru mēnesi. Pienākums nebūs grūts, bet tā augļi nesīs mums visiem, mūsu draudzei un Tēvzemei lielu svētību. Tā būs mūsu reāla dāvana mūsu draudzei un Latvijai. Sīkāku informāciju par šo akciju varēsiet iegūt, izlasot bukletus.

Gulbenes draudzei 2018.gads ir īpašs, jo šogad svinēsim mūsu Latvijas 100 gadu jubileju un 19.decembrī apritēs 20 gadi, kopš varam lūgties mūsu draudzes jaunajā baznīcā.

Tādēļ aicinām visu vecumu cilvēkus, kuriem Latvija un Baznīca ir sirds lieta, iesaistīties jubilejas akcijā

„100 rozes Latvijai”

Latvijas 100 gadu jubilejai veltīsim regulāras lūgšanas mūsu Tēvzemes nodomā. Aicinām tajās brīvprātīgi iesaistīties 100 cilvēkus, kuri lūgsies  visa gada garumā vienu stundu mēnesī, vienalga kādā laikā un kurā vietā. Pienākums nebūs grūts, bet tā augļi nesīs mums visiem, mūsu draudzei un Tēvzemei lielu svētību. Tā būs mūsu reāla dāvana mūsu draudzei un Latvijai. Dievs zina visas mūsu vajadzības, bet Viņš gaida, lai mēs Viņu lūdzam. Nepaliksim vienaldzīgi!!!

KĀ UN KO LŪGT VIENAS STUNDAS LAIKĀ PAR LATVIJU?

 

Šajā stundā tu vari lūgties, lasot Svētos Rakstus, lūgties Rožukroni vai citas lūgšanas. Vari arī klusā sirds lūgšanā adorēt Vissvētāko Sakramentu.

 

Tev ir iespēja savu stundu sadalīt vairākās daļās un katrā no tām lūgt par konkrētām lietām, piemēram:

 

  • Lūdz par valdībām un varām, likumdošanu, par visiem cilvēkiem, kuriem šodien Latvijā ir vara pieņemt lēmumus, kas skar mūs visus.
  • Lūdz par cilvēkiem, kurus pazīsti, par radiem, draugiem, kaimiņiem un visiem kurus mīli, un par tiem, kurus mīli par maz.
  • Lūdz par Baznīcu Latvijā, par garīdzniekiem, draudzēm, paaicinājumiem, kristiešu vienotību un Latvijas garīgo atmodu;
  • Lūdz par evaņģelizāciju, lai Dieva vārds skanētu katra cilvēka sirdī Latvijā un pasaulē;
  • Lūdz par visiem slimiem, atstātiem, vientuļiem un tiem, kurus Dievs tev sūta katru dienu;
  • Lūdz par jaunatni, bērniem un izglītības iestādēm, lai Dievs atver viņu sirds acis patiesai mīlestībai, taisnībai un ticībai.

 

 

Lūgšana par Latviju:

Lūgsimies par mūsu Latviju un īpaši par tiem, kas ir ziedojuši sevi tās neatkarībai un brīvībai, kā arī par tiem, kas ir cietuši no represijām, miruši trimdā, izsūtījumā. Mēs pateicamies viņiem un Tev, Dievs, par viņu upuri un lūdzam darīt mūs viņu piemiņas cienīgus. Lai viņu mantojums mūs dara pazemīgus, modrus un garā stiprus! Lai piedošana ieved mūs izlīgšanā, žēlsirdība – mīlestībā un pateicība – patiesā lūgšanas garā. Kungs Jēzu, Tu esi mums atvēris durvis uz brīvību, māci mums to meklēt, atrast un īstenot no dienas dienā!

Mēs lūdzam par visiem cilvēkiem, kuriem šodien Latvijā ir vara pieņemt lēmumus, kas skar mūs visus. Kungs, apturi, lūdzu, visus lēmumus, kas var Latvijai un tās tautai kaitēt. Dāvā savu gudrību cilvēkiem, kas ir pie varas.

Kungs, atver mūsu acis, lai mēs redzam, cik daudz dāvanu esam saņēmuši no Dieva. Mums ir sava valoda, brīva valsts un labi cilvēki, mēs varam apmeklēt baznīcu bez bailēm no vajāšanas par mūsu ticību.

Lūdzam Tevi, Kungs, par visām ģimenēm, par bērniņiem, kas tiek gaidīti, un par tiem, kuri nav gaidīti.

Kungs, dāvā ikvienam Latvijas cilvēkam žēlastību un gudrību atbildīgi dzīvot savā zemē un to gudri pārvaldīt. Tēvs, atmodini mūsos drosmi šodien un vienmēr izdarīt to izvēli, kas nāk par svētību mūsu ģimenēm, kopienām un tautai. Atmodini mūsos drosmi mīlēt Tevi, Dievs, mīlēt savu ģimeni, līdzcilvēkus un savu valsti. Svētī, Dievs, un sargā katru Latvijas cilvēku, lai visas paaudzes no zīdaiņa līdz sirmgalvim ir laimīgas savās mājās.

DIEVA MĀTE, Māras zemes Karaliene, aizlūdz par Latviju!

KRISTU, Dieva Dēls, apžēlojies par mums un uzklausi mūs!

DIEVS SVĒTĪ LATVIJU!!!

 

 

*Sagaidot mūsu BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20-mit GADU JUBILEJU – 19-tajā DECEMBRĪ, katra mēneša 19-tajā datumā, draudzē notiks kāda garīga sagatavošanās: tikšanās ar priesteriem, kuri šeit kalpojuši, lūgšanas, slavēšana, rekolekcijas vai kas cits… Ar šiem mūsu Baznīcas 20 gadu jubilejas pasākumiem mēs piedalīsimies arī Latvijas 100 gadu jubilejas sagaidīšanā. Jo stipra Valsts būs tad , ja būs garīgi stipras un veselas ģimenes un arī Baznīca būs stipra, ja būs  garīgi vesela draudze.

Tāpēc, ļoti aicinu visus, kuri var, grib un spēj iesaistīties šo Baznīcas jubilejas pasākumu organizēšanā, atbalstīšanā ar idejām, savām spējām zīmēšanā, noformēšanā, žurnālistikā, darbā ar datoru, pasākumu koordinēšanā vai sniedzot citu palīdzību. Aicinu otrdien pēc Sv. Mises uz tikšanos.

*Līdz 17-ajam janvārim tiek izsludināts konkurss par Baznīcas 20 gadu jubilejas logo jeb emblēmu, – vizuālo veidolu, ko visa gada garumā varētu izmantot afišās, ielūgumos, baneros un reklāmai.

***19 janvārī PIRMO jubilejas garīgo sagatavošanos,visas dienas garumā,***

***  vadīs Viceprāvests Ingars Stepkāns.***

 

Svētā Mise
Rankas muižas Lurdas Dievmātes un
Sv. Bernadetes Romas Katoļu kapelā
Sestdien, 13. janvārī,
plkst. 14.00
Sv. Misi celebrēs draudzes prāvests pr.
Andžejs Stoklosa.

 

 

Svetīgus+Kristus+Dzimšanas+Svētkus!

24 XII: SVĒTDIENA Kristus dzimšanas svētku vigīlija * 10.00 – Svētā Mise.

*19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts.

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise, pēc Mises – oblāšu kopīga laušana un salūts.

25 XII: PIRMDIENA Kristus dzimšanas obligātās svinības   * 10:00, 18:00 – Svētā Mise.

Ūdens un sāls svētīšana.      Ziedojumi diecēžu kūrijām.

26 XII: OTRDIENA sv. Stefana, pirmā baznīcas mocekļa svētki * 10:00, 18:00 – Svētā Mise

16.00 – GULBENES MŪZIKAS SKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRA KONCERTS.

27 XII: TREŠDIENA SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS JĀNIS svētki*11.00 Līgo AC,*18:00-Svētā Mise

28 XII: CETURDIENA  sv. nevainīgie bērniņi, mocekļi, svētki * 10:00, 18:00 – Svētā Mise

29 XII: PIEKTDIENA Kristus Dzimšanas svētku oktāvā * 10:00, 18:00 – Svētā Mise

30 XII: SESTDIENA Kristus Dzimšanas svētku oktāvā * 10:00 – Svētā Mise

*11:00 – DRAUDZES “EGLĪTE” BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN PIEAUGUŠAJIEM

* 18:00 – Svētā Mise

31 XII: SVĒTDIENA SV. ĢIMENE – JĒZUS, MARIJA UN JĀZEPS, svētki *10:00, 18:00 – Svētā Mise

01 I: PIRMDIENA VISSV. JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, obligātās svinības*10:00, 18:00 – Svētā Mise

 Izmantojiet iespēju savlaicīgi pieiet pie gandarīšanas un izlīgšanas sakramenta.

Gulbenes Romas katoļu draudzes prāvests – pr. Andžejs Stoklosa (mob. 202-75-175)

 

REKOLEKCIJU DIENA DRAUDZĒ

14.12. CETURTDIENA.

Rekolekciju diena draudzē būs konferences, grēksūdzes, sarunas ar priesteriem. Rekolekcijas vadīs pr. Arnis Maziļevskis. Grēksūdzes pieņems arī mūsu dekanāta priesteri.  

10:00 – SV. MISE … + konference.

Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija.

15:05 – SV. MISE+ konference.

18:00 – SV. MISE… + konference.

 

Sludinājums bērniem –bērnu stūrītis 03.12.2017g.

1.Advents ir laiks, kad gatavojam savas sirdis Jēzus atnākšanai. Vislabāk varēsim izmainīt savu sirsniņu, pildot labus darbus.  Katru labo darbu, kuru jūs izdarīsiet  līdz Kristus  Dzimšanas Svētkiem, varat uzrakstīt uz lapiņas, kuru  atnesīsiet  uz baznīcu. Šeit priekšā stāv tukša silīte, un jūs ar saviem labiem darbiņiem, kā ar sieniņu klāsiet mazajam Jēzum, sagatavotu vietu. Aicinu iesaistīties  visus bērnus.

 

  1. Lai apgaismotu tumšo Adventa laiku visiem apkārt, „ķersim zvaigznes”.

Katru dienu visa Adventa garumā, bērni, kuri piedalīsies Sv. Misē, kopa ar svētību dabūs  zvaigznīti, kuru ir jāsaglabā iedotajā maisiņā. Zvaigznītes var vākt līdz Kristus Dzimšanas Svētkiem (līdz 24.12.2017) un tad atnesīsiet tās uz baznīcu. Tad redzēsim, kuram no jums izdevās  savākt  visvairāk zvaigznītes. Uzvārētājus apbalvosim !

* SV. MISE par tiem, kas lūdzās par priesteriem Margrietiņās. Pēc Mises tikšanās.

*Piedāvājam iespēju! 27. oktobrī (piektdienā) apmeklēt Baha ērģeļmūzikas koncertu Rēzeknē koncertzālē GORS. Biļetes cena 10 eiro. Ja ir interese pieteikties pie Luda jo biļetes jāpasūta iepriekš.

 

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča

Uzaicinājums.

Noslēdzoties simtgadei kopš Dievmātes parādīšanās Fatimā, aicinu iespēju robežās šā gada

13. oktobrī gavēt ar maizi un ūdeni, kā arī lūgties četras Rožukroņa daļas.

Parādoties bērniem, Jaunava Marija aicināja viņus un ar viņu starpniecību visu cilvēci uz atgriešanos un gandarīšanu, uz Rožukroņa lūgšanu un veltīšanos Viņas Bezvainīgajai Sirdij. Tie ir vienīgie līdzekļi, kuri var apturēt ļaunuma plūdus pasaulē un ienest mieru cilvēku sirdīs un savstarpējās attiecībās.

Ar Fatimas Dievmātes aizbildniecību īpaši lūgsim par Eiropas atgriešanos pie Dieva, par mieru mūsu zemē un pasaulē, lūgsim stiprinājumu mūsu ģimenēm un jaunatnei.

Arī Svētais tēvs Francisks ir aktualizējis Fatimas vēstījumu un ir izsludinājis pilnas atlaidas visa Jubilejas gada garumā.

Vēlu Dieva svētību un izturību labajā!

 

 

 

   Lūdzieties, lūdzieties daudz.

 Katru dienu lūdzieties rožukroni.

                                   Sv. Jānis Pavils II

  Gribētos, lai pēc iespējām  vairāk bērnu un viņu ģimeņu iesaistās rožukroņa lūgšanā gan mājās, gan baznīcā īpaši oktobra mēnesī.

                                                          Tāpēc

visiem mūsu draudzes bērniem izsludinām konkursu  visskaistākā   rožukroņa uztaisīšanai.

Vienlaicīgi gribam, lai mūsu bērni parāda savas idejas un talantus. 

Šajā konkursā, bērniem vajadzēs uztaisīt visdažādākos rožukroņus  individuāli, vai maziem bērniem kopīgi ar vēcāku palīdzību.   Rožukroni var taisīt no dažādiem pieejamiem materiāliem. Vērtēsim jūsu idejas un metodes.

Konkursa laiks ir viss oktobra mēnesis. Visus darbus varēsim redzēt mūsu baznīcā.

Konkursa beigās visskaistākie mākslas darbi būs apbalvoti.

Savus darbus  jūs varēsiet salikt kastē, kura atrodas pie baznīcas ieejas. Iepriekš  parakstiet to ar vārdu, uzvārdu, bērna vecumu un telefona numuru.  Gaidām jūsu atsaucību!!!

 

 

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Ielūdzam uz harizmātisko slavēšanas vakaru, kas veltīts Latvijas ģimenēm,

Rīgas Kristus Karaļa draudzē,

šoreiz īpaši aicinām piedalīties bērnus un jauniešus

29 septembrī plkst. 18:00, Meža prospektā 86-1, Rīgā.

Programmā: Svētā Gara piesaukšana un slavēšana, Svētā Mise,

aizlūgšana par bērniem un jauniešiem.

Organizē: Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola, sievu grupa “Marta un Marija”, Jāzepa vīru grupa, kopienas: “Dzīvības straumes”, “Laulāto Tikšanās”, “Effata”.

Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis (29397048)