Aktivitātes

 

* SV. MISE par tiem, kas lūdzās par priesteriem Margrietiņās. Pēc Mises tikšanās.

*Piedāvājam iespēju! 27. oktobrī (piektdienā) apmeklēt Baha ērģeļmūzikas koncertu Rēzeknē koncertzālē GORS. Biļetes cena 10 eiro. Ja ir interese pieteikties pie Luda jo biļetes jāpasūta iepriekš.

 

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča

Uzaicinājums.

Noslēdzoties simtgadei kopš Dievmātes parādīšanās Fatimā, aicinu iespēju robežās šā gada

13. oktobrī gavēt ar maizi un ūdeni, kā arī lūgties četras Rožukroņa daļas.

Parādoties bērniem, Jaunava Marija aicināja viņus un ar viņu starpniecību visu cilvēci uz atgriešanos un gandarīšanu, uz Rožukroņa lūgšanu un veltīšanos Viņas Bezvainīgajai Sirdij. Tie ir vienīgie līdzekļi, kuri var apturēt ļaunuma plūdus pasaulē un ienest mieru cilvēku sirdīs un savstarpējās attiecībās.

Ar Fatimas Dievmātes aizbildniecību īpaši lūgsim par Eiropas atgriešanos pie Dieva, par mieru mūsu zemē un pasaulē, lūgsim stiprinājumu mūsu ģimenēm un jaunatnei.

Arī Svētais tēvs Francisks ir aktualizējis Fatimas vēstījumu un ir izsludinājis pilnas atlaidas visa Jubilejas gada garumā.

Vēlu Dieva svētību un izturību labajā!

 

 

 

   Lūdzieties, lūdzieties daudz.

 Katru dienu lūdzieties rožukroni.

                                   Sv. Jānis Pavils II

  Gribētos, lai pēc iespējām  vairāk bērnu un viņu ģimeņu iesaistās rožukroņa lūgšanā gan mājās, gan baznīcā īpaši oktobra mēnesī.

                                                          Tāpēc

visiem mūsu draudzes bērniem izsludinām konkursu  visskaistākā   rožukroņa uztaisīšanai.

Vienlaicīgi gribam, lai mūsu bērni parāda savas idejas un talantus. 

Šajā konkursā, bērniem vajadzēs uztaisīt visdažādākos rožukroņus  individuāli, vai maziem bērniem kopīgi ar vēcāku palīdzību.   Rožukroni var taisīt no dažādiem pieejamiem materiāliem. Vērtēsim jūsu idejas un metodes.

Konkursa laiks ir viss oktobra mēnesis. Visus darbus varēsim redzēt mūsu baznīcā.

Konkursa beigās visskaistākie mākslas darbi būs apbalvoti.

Savus darbus  jūs varēsiet salikt kastē, kura atrodas pie baznīcas ieejas. Iepriekš  parakstiet to ar vārdu, uzvārdu, bērna vecumu un telefona numuru.  Gaidām jūsu atsaucību!!!

 

 

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Ielūdzam uz harizmātisko slavēšanas vakaru, kas veltīts Latvijas ģimenēm,

Rīgas Kristus Karaļa draudzē,

šoreiz īpaši aicinām piedalīties bērnus un jauniešus

29 septembrī plkst. 18:00, Meža prospektā 86-1, Rīgā.

Programmā: Svētā Gara piesaukšana un slavēšana, Svētā Mise,

aizlūgšana par bērniem un jauniešiem.

Organizē: Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola, sievu grupa “Marta un Marija”, Jāzepa vīru grupa, kopienas: “Dzīvības straumes”, “Laulāto Tikšanās”, “Effata”.

Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis (29397048)

Paziņojumi

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 19.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju un Jāni

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*20.11. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (4)

*21.11. OTRDIENA V. J. Marijas prezentācija templī – piemiņas diena 18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem.

*22.11. TREŠDIENA sv. Cecīlijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena 7.30 – SV. MISE par Anitu 70 gadu jubilejā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības + Litānija Sv. Jāzepa godam

* Sv. Mise Līgo aprūpes centrā ne notiek.

*23.11. CETURTDIENA  sv. Klementa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena sv. Kolumbāna, abata, piemiņas diena

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

*24.11. PIEKTDIENA sv. Andreja Dung-Laka, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena. 18:00 – SV. MISE par Inesi dzimšanas dienā. Lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

*25.11. SESTDIENA  sv. Katrīnas no Aleksandrijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena 10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm 18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (5)

*26.11.parastā laikposma XXXIV svētdienā, MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARALIS, obligātās svinības Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija. Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, notiks: 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem

*Sirsnīgs paldies ziedu pārdevējai Lūcijai par dāvātajiem ziediem baznīcai.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Mariju un Jāni

 • 20.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (4)

 • 21.11. OTRDIENA V. J. Marijas prezentācija templī – piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00- SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 22.11. TREŠDIENA sv. Cecīlijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Anitu 70 gadu jubilejā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

 • 23.11. CETURTDIENA sv. Klementa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena sv. Kolumbāna, abata, piemiņas diena

17.30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 24.11. PIEKTDIENA sv. Andreja Dung-Laka, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Inesi dzimšanas dienā lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 25.11. SESTDIENA sv. Katrīnas no Aleksandrijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (5)

 • 26.11. SVĒTDIENA MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARAĻA lieli svētki. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

                             Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!           

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 12.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

     10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņas kalpošanu.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*13.11. PIRMDIENA 18:00 – SV. MISE par mirušo Dzintaru  

*14.11. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE  Par mūsu mirušajiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

*15.11. TREŠDIENA 7.30 – SV. MISE par priesteri Karolu (1). Sv. Alberts Lielais, bīskaps un Baznīcas doktors + Litānija Sv. Jāzepa godam

*11:00 Sv. Mise  Litenes pansionātā  Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*16.11. CETURTDIENA  Sv. Margarita no Skotijas.  Sv. Ģertrūde, jaunava 10:00 – SV. MISE par Priesteri Karolu (3) Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visu dienu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc  vakara Sv. Mises slavēšana

*17.11. PIEKTDIENA Sv. Elizabete no Ungārijas, mūķene, piemiņas diena.

7:30 – SV. MISE par Priesteri Karolu (4)

18.11. SESTDIENA  Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadiena. Lūgsimies, lai Dievs sargā un svētdari Māras zemi un Tās tautu. Sv. Ap. Pētera un Pāvila baziliku iesvētīšanas gadadiena. 10:00 – SV. MISE par Margrietiņām… 18:00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Jāzepu.

*19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA. Ūdens un sāls svētīšana.  

     10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju un Jāni.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks: 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņas kalpošanu

 • 13.11. PIRMDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Dzintaru

 • 14.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 15.11. TREŠDIENA Sv. Alberts Lielais, bīskaps un Baznīcas doktors

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Priesteri Karolu (1)  + Litānija Sv. Jāzepa godam

11:00 Sv. Mise Litenes pansionātā.

 • 16.11. CETURTDIENA Sv. Margarita no Skotijas. Sv. Ģertrūde, jaunava.

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Priesteri Karolu (2)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

 • 17.11. PIEKTDIENA Sv. Elizabete no Ungārijas, mūķene, piemiņas diena.

7: 00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 SV. MISE par Priesteri Karolu (3)

 • 18.11. SESTDIENA Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadiena
 1. Ap. Pētera un Pāvila baziliku iesvētīšanas gadadiena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām…

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Jāzepu

 • 19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju un Jāni.

                                Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!               

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 5.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Helēnu

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*6.11. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par mirušajiem + Jāzepu un Vladislavu Majevskiem

 *7.11. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem. Draudzes padomes tikšanās.

*8.11. TREŠDIENA 7.30 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā + Litānija Sv. Jāzepa godam.

*14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā par Ingusa veselību. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*9.11. CETURTDIENA  LATERĀNA BAZILIKAS IESVĒTĪŠANAS GADADIENA, svētki 10:00 – SV. MISE par Bartolomeju dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

* Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

*10.11. PIEKTDIENA sv. Leona Lielā piemiņas diena

18.00- SV. MISE par + Jāzepu, Stanislavu un Henriku

11.11. SESTDIENA sv. Mārtiņā no Turonas piemiņas diena

Latvijas Republikas kritušo karavīru atceres 98. gadadiena (Lāčpleša diena) Pieminēsim savās lūgšanās tos, kuri atdeva savu dzīvību par Latvijas neatkarību.

10:00 – SV. MISE par Jubilāriem 14:00 sv. Mise Rankā 18:00 – SV. MISE par Bartolomeju vārda dienā

*12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņas kalpošanu.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks: 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Helēnu

 • 6.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par mirušajiem + Jāzepu un Vladislavu Majevskiem

 • 7.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem

 • 8.11. TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā + Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā par Ingusa veselību

18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 9.11. CETURTDIENA LATERĀNA BAZILIKAS IESVĒTĪŠANAS GADADIENA, svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Bartolomeju dzimšanas dienā, lai Dievs svētī un dāvā nepieciešamās žēlastības

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 10.11. PIEKTDIENA sv. Leona Lielā piemiņas diena

17:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00.- SV. MISE par +Jāzepu, Stanislavu un Henriku

 • 11.11. SESTDIENA sv. Mārtiņā no Turonas piemiņas diena

Latvijas Republikas kritušo karavīru atceres 98. Gadadiena     

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par šī mēneša Jubilāriem

14:00 sv. Mise Rankā

18:00 – SV. MISE par Bartolomeju vārda dienā

 • 12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī
viņas kalpošanu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 29.X 2017

*29.10. parastā liturģiskā laikposma XXX SVĒTDIENA. Dievkalpojumi pēc ziemas laika.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Pr. Vojcehu un M. Mariju.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*30.10. PIRMDIENA Sv. Mise Dieva Svētā Gara godam. 7:30 – SV. MISE par mirušo Henriku un visiem viņa ģimenes mirušajiem.
*31.10
. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE par mirušo Silvestru un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

*1.11. TREŠDIENA 10.00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. VISI SVĒTIE, obligātās svinības.
 + Litānija Sv. Jāzepa godam. Pilnas atlaidas (kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem).

*14:00 Sv. Mise Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”- par Pr. Tadeušu.

18:00 Sv. Mise par Ingusu veselību.

*2.11. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA Ziedojumi diecēžu kūrijām.
10:00 – SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.
Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei.

15:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes un arī mirušajiem  bīskapiem un priesteriem( mirušo prāvestu Jāzepu Mičuli ).  

18:00 SV. MISE par mirušajiem, (aizlūgumi par mūsu mirušajiem). Pēc Sv. Mises Svētā stunda.

*3.11. PIEKTDIENA Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. SLIMNIEKU APMEKLĒŠANA. Sv. Mārtiņa no Porres, mūka, piemiņas diena. 18:00 SV. MISE par mirušajiem Jāni, Aivaru un Peteri.

*4.11. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā Sv. Kārlis Boromejs, bīskaps, piemiņas diena. 10:00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem.

    18:00 SV. MISE par Hubertu lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības.

*5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA. Mēneša I svētdiena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Helenu.

* 17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks:2., 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim.
Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties.

* Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, ja :- laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem, kaut vai tikai domās. Lai mums būtu vieglāk saņemt šo dāvanu (pēc iespējām katru dienu), tad vai pēc vakara Mises vai 18:00, mēs kopā dosimies uz kapiem, lai tur aizlūgtu par mirušajiem. Lūdzu, paņemiet kādas svecītes, kā mūsu lūgšanas zīmi, kuru atstāsim kapos.

* No 3.-5. novembrim Marijas skolas rudens sesija notiks Balvos Sakrālās kulturas centrā. Pieteikties pie Ivetas 26426063.

* Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

* Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

* https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 29.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 SV. MISE par Pr. Vojcehu un M. Mariju.

 • 30.10. PIRMDIENA sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena.

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

7:30 SV. MISE par mirušo Henriku un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

 • 31.10. OTRDIENA sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 SV. MISE par mirušo Silvestru un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

 • 1.11. TREŠDIENA VISI SVĒTIE, obligātās svinības. Pilnas atlaidas (kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem).

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10.00 SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.+ Litānija Sv. Jāzepa godam.

14:00 SV. MISE Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”- par Pr. Tadeušu.

17:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 Sv. Mise par Ingusu veselību.

19:00 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 2.11. CETURTDIENA. Mēneša I ceturtdiena. VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA.

10:00 SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.

15:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes un arī mirušajiem  bīskapiem un priesteriem( mirušo prāvestu Jāzepu Mičuli ).

17:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam- par mūsu mirušajiem tuviniekiem.

18:00 SV. MISE par mirušajiem (aizlūgumi par mūsu mirušajiem). Pēc Sv. Mises Svētā stunda.

 • 3.11. PIEKTDIENA Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. Slimnieku apmeklēšana.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 SV. MISE par mirušajiem Jāni, Aivaru un Peteri.

 • 4.11. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā. Sv. Kārlis Boromejs, bīskaps, piemiņas diena.

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem.

18:00 SV. MISE par Hubertu lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības.

 • 5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA. Mēneša I svētdiena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V. J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 SV. MISE par mirušo Helenu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi! 

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 22.X 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*23.10. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par Kutru ģimenes mirušajiem sv. Jāņa Kapestrāna piem. diena

*24.10. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE par mirušajiem Alfrēdu un Elzu Brūniņi sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena

*25.10. TREŠDIENA 7:30 – SV. MISE par mirušajiem Mariju, Veroniku un Aleksandri(v).+Litānija Sv. Jāzepa godam.

*11:00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*26.10. CETURTDIENA 10:00 – SV. MISE par mirušajiem Klements, Antonina, Aleksandris, Stanislavs, Lidija, Jāzeps, Pēteris, Izabella, Nelija, Anna, Anastasija, Jānis.
Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc  vakara Sv. Mises BĪBELES STUNDA.

*27.10. PIEKTDIENA  18:00 – SV. MISE par mirušajiem-Anastasija, Albertīne, Lidija, Silvija

*28.10. SESTDIENA SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS svētki 10:00 SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm. 18:00 – SV. MISE par mirušo Ludmilu.

*29.10. parastā liturģiskā laikposma XXX SVĒTDIENA Dievkalpojumi pēc ziemas laika

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE…

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*Vakardien bija tikšanās tiem, kuri lūdzās par priesteriem “Margrietiņās”. Sirsnīgs paldies par jūsu lūgšanām, tās mums ir ļoti svarīgas! Tikšanās laikā bija doma izvedot “Margrietiņu” bīskapam Viktoram Stulpinam, kurš ir kalpojis šeit Gulbenē. Tos kuri gribētu lūgties par bīskapu Viktoru, lūdzu pieteikties pie Astras.

*Sirsnīgi pateicamies Jānim Brūniņam un Jānim Strapcānam par darbu pie žoga metināšanas.

*Piektdien pirmo reizi ar mūsu draudzes traktoru vedām malku. Liels paldies Ludim par traktora remontu un sagatavošanu gan zāles pļaušanai, gan malkas vešanai un īpaši par piekabes konstruēšanu un izgatavošanu.

*Sirsnīgi pateicamies vīriem par malkas savešanu kurtuvē un sakraušanu pie šķūņa.

*Paldies visiem bērniem, kuri jau izgatavojuši savu Rožukroni un atgādinu, ka vēl ir laiks līdz oktobra beigām to izdarīt. * Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks:2., 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim. Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties

*No 3.-5. novembrim Marijas skolas rudens sesija notiks Balvos. Pieteikties pie Ivetas 26426063.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

*Piedāvājam iespēju! 27. oktobrī (piektdienā) apmeklēt Baha ērģeļmūzikas koncertu Rēzeknē koncertzālē GORS. Biļetes cena 10 eiro. Ja ir interese pieteikties pie Luda jo biļetes jāpasūta iepriekš.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā.

 • 23.10. PIRMDIENA sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Kutru ğimenes mirušajiem

 • 24.10. OTRDIENA sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Alfrēdu un Elzu Brūniņi

 • 25.10. TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par mirušajiem Mariju, Veroniku un Aleksandri (v)+ Litānija    Sv. Jāzepa godam

11:00 – SV. MISE Līgo aprūpes centrā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 26.10. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušajiem Klements, Antonina, Aleksandris, Stanislavs, Lidija, Jāzeps, Pēteris, Izabella, Nelija, Anna, Anastasija, Jānis.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises BĪBELES STUNDA.

 • 27.10. PIEKTDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Anastasija, Albertīne, Lidija, Silvija.

 • 28.10. SESTDIENA SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS svētki

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Ludmilu.

 • 29.10. parastā liturģiskā laikposma XXX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE…

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 15.X 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII SVĒTDIENA. Šodien Baznīca aicina lūgties par misijām. Šodien ziedojumi misiju atbalstam *Ūdens un sāls svētīšana. Svētdienas skolas nodarbības plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Ansambļa „Gaismas Stariņi” nodarbības arī plkst. 17.00.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara.

*16.10. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par Jadvigu lūdzot Dieva svētību, ticību un veselību. PL

10:00 – SV.MISE māsas Edītes 45.dzimšanas dienā, Sv. Mise māsu klosterī.

 *17.10. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE  Par mirušo Albertu. Sv. Ignats no Antiohijas, bīskaps un moceklis, piemiņas diena.

*18.10. TREŠDIENA 7:30 – SV. MISE par Rozāliju un viņas ģimeni. Sv. Evaņģēlists Lūkass, svētki. + Litānija Sv. Jāzepa godam.

*11:00 Sv. Mise Litenes pansionātā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*19.10. CETURTDIENA 10:00 – SV. MISE par mirušo māti Jevgēniju, tēvu Voldemāru un krustmāti Ernu. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc  vakara Sv. Mises Slavēšana.

*20.10. PIEKTDIENA 18:00 – SV. MISE par Ilzi 40 gadu jubilejā lūdzot Dieva svētību un dziļu ticību.

*21.10. SESTDIENA 10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzās par priesteriem Margrietiņās. Pēc Mises tikšanās.

18:00 – SV. MISE…

*22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks:2., 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim.
Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties

* No 3.-5. novembrim Marijas skolas rudens sesija notiks Balvos Sakrālās kulturas centrā. Pieteikties pie Ivetas 26426063.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

*Paldies visiem Fatimas vakara dalībniekiem par kopīgu lūgšanu.

*25.oktobrī  11:00  Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

*Piedāvājam iespēju! 27. oktobrī (piektdienā) apmeklēt Baha ērģeļmūzikas koncertu Rēzeknē koncertzālē GORS. Biļetes cena 10 eiro. Ja ir interese pieteikties pie Luda jo biļetes jāpasūta iepriekš.

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII SVĒTDIENA

9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18.00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara

 • 16.10. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Jadvigu lūdzot Dieva svētību, ticību un veselību. PL

10:00 – SV.MISE māsas Edītes 45.dzimšanas dienā, Sv. Mise māsu klosterī

 • 17.10. OTRDIENA Sv. Ignats no Antiohijas, bīskaps un moceklis, piemiņas diena.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Albertu

 • 18.10. TREŠDIENA Sv. Evaņģēlists Lūkass, svētki.

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Rozāliju un viņas ģimeni + Litānija Sv. Jāzepa godam

11:00 – SV. MISE Litenes pansionātā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 19.10. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo māti Jevgēniju, tēvu Voldemāru un krustmāti Ernu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Slavēšana

 • 20.10. PIEKTDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Ilzi 40 gadu jubilejā lūdzot Dieva svētību un dziļu ticību.

 • 21.10. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzās par priesteriem Margrietiņās

18:00 – SV. MISE

 • 22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā

                              Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 08. X 2017

*8.10. parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā.

*9.10. Pirmdiena 7:30 – SV. MISE par Zandu viņas dzimšanas dienā.

Sirsnīgi pateicos visiem, kas piedalījās malkas talkā! Aicinu ap pulksten 17.00 uz malkas talkas turpinājumu, ja ir labi laika apstākļi, ja nelīs lietus.

*10.10. Otrdiena 18:00 – SV. MISE par Ženiju.

*11.10. Trešdiena 7.30 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā.

*14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*12.10. ceturtdiena 10:00 – SV. MISE Dantis ( Szczecinki 4).Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv.Misei.

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc  vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

*13.10. piektdiena 18:00 – SV. MISE par mirušo Annu Jasminu.

*Pēc Sv. Mises visus  aicinām uz pēdējo Fatimas vakaru kopš Dievmātes parādīšanās Fatimas bērniem pirms 100 gadiem. Fatimas vakars sāksies; 17:00 ar Stundiņu dziedājumiem Vissvētākās Jaunavas Marijas godam un slavēšanu. 18:00 Sv. Mise, pēc Sv. Mises, Rožukronis, Veltīšanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai un individuāla svētība ar Vissvētāko Sakramentu. Vakara nobeigumā visi aicināti uz sadraudzību un agapi, līdzi ņemot groziņus.

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča Uzaicinājums.

Noslēdzoties simtgadei kopš Dievmātes parādīšanās Fatimā, aicinu iespēju robežās šā gada 13. oktobrī gavēt ar maizi un ūdeni, kā arī lūgties četras Rožukroņa daļas. Parādoties bērniem, Jaunava Marija aicināja viņus un ar viņu starpniecību visu cilvēci uz atgriešanos un gandarīšanu, uz Rožukroņa lūgšanu un veltīšanos Viņas Bezvainīgajai Sirdij. Tie ir vienīgie līdzekļi, kuri var apturēt ļaunuma plūdus pasaulē un ienest mieru cilvēku sirdīs un savstarpējās attiecībās. Ar Fatimas Dievmātes aizbildniecību īpaši lūgsim par Eiropas atgriešanos pie Dieva, par mieru mūsu zemē un pasaulē, lūgsim stiprinājumu mūsu ģimenēm un jaunatnei. Arī Svētais tēvs Francisks ir aktualizējis Fatimas vēstījumu un ir izsludinājis pilnas atlaidas visa Jubilejas gada garumā. Vēlu Dieva svētību un izturību labajā!

*14.10. sestdiena 10:00 – SV. MISE par šī mēneša jubilāriem, par tiem kam vārda dienas un citām jubilejām .

18:00 – SV. MISE  par mirušo Uldi…

*15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara.

*Baznīca aicina lūgties par misijām. ZIEDOJUMI MISIJU ATBALSTAM.

*Ūdens un sāls svētīšana.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

*18. oktobrī 11:00 Sv. Mise Litenes pansionātā

*25.oktobrī  11:00  Sv. Mise Līgo aprūpes centrā

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

 

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 • 1.10. parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam. Sākas Rožukroņa mēnesis.

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE par Raivi un viņa ģimeni, lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības

 • 2.10. Pirmdiena Sv. Sargeņģeļi, piemiņas diena.

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Svētās Terēzes no Lizjē godinātājiem

 • 3.10. Otrdiena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Dzīvā Rožukroņa 1. Rozes dalībniekiem

 • 4.10. Trešdiena Sv. Francisks no Asīzes, piemiņas diena.

7.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 – SV. MISE …..+ Litānija Sv. Jāzepa godam

14.00 – SV. MISE Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”. Par slimniekiem un visiem, kuri cieš, lai viņi meklētu savu patvērumu un dziedināšanu Jēzus Kristus brūcēs. Lai Jēzus apžēlojas un dziedina viņus

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 5.10. ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

 • 6.10. piektdiena Vissv. Jēzus sirds godināšana mēneša I piektdiena. Sv. Bruno, priesteris

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18.00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Antonu

 • 7.10. sestdiena V.J. Marija, Rožukroņa Karaliene, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzas Dzīvajās Rozēs un viņu ģimenēm.

18.00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem

 • 8.10. parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi 01. X 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZE

 • 1. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
 • 10.00 Sv. Misē pateiksimies Dievam par Viņa dāvāto Svētību mūsu laukos, dārzos, mežā un saimniecībās un ari par šī gada savākto ražu. Svinēsim ražas svētkus.
 • 1. oktobrī sākas Rožukroņa mēnesis.
 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies 1. oktobrī plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Svētdienas skola sagatavo bērnus Grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikties pie skolotājas Palmīras tel. 26480153.
 • Otrdienā pēc Sv. Mises 18.00 būs draudzes padomes tikšanās.
 • Ansambļa „Gaismas Stariņi” nodarbības arī būs svētdienās plkst. 17.00.
 • Trešdienās plkst. 18.30 notiek tikšanās ar lūgšanu, slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib iet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei un dalīties ar to.
 • Katru trešdienu notiek Svētās Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātā. Tāpēc, aicinu visus, kuri var iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus, vai satiktos un parunātos ar šiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem kuri piedalījās ar mani šajās Svētajās Misēs un kalpoja cilvēkiem.
 • 4. oktobrī 14:00 Svētā Mise būs Daukstes aprūpes centrā ‘Dzērves’.
 • 11. oktobrī Svētā Mise Tirzas aprūpes centrā
 • 18. oktobrī 11:00 Svētā Mise Litenes pansionātā.
 • 25. oktobrī 11:00 Svētā Mise būs Līgo aprūpes centrā.
 • 7. oktobrī pēc Sv. Mises “Dzīvās Rozes” formācijas tikšanas.
 • Pateicos par jūsu garīgo un materiālo atbalstu Rīgas Garīgajam Semināram, lūdzu Jūs, kā katru gadu, atbalstīt Semināra virtuvi ar dārzeņiem, ievārījumiem, sulām un citām rudens veltēm no Jūsu dārziem.
 • https://www.facebook.com/katolujauniesi – mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.
 • Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus
 • . Svētās Filomenas figūras projekts ir sagatavots. Drīz to varēsiet apskatīt arī jūs un izteikt savu viedokli par to.
 • Sirsnīgs paldies visiem par ziediem un rudens veltēm, kas grezno mūsu baznīcu. Un ļoti īpašs paldies klostermāsām par darbu ziedu un dekorāciju veidošanā.
 • Paldies vīriem par darbu malkas talkā. Un pirmdien pirms 17.00 aicinu atnākt vēl ne tikai vīrus, bet arī stiprākas sievas, jo malka ir sausa un viegla.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 24.09. svētdiena parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

9.00 Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 SV. MISE par Jāni 30 dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību.

 • 25.09. Pirmdiena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. Mise par mirušo Valentīnu Nukšu

 • 26.09. Otrdiena sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 Sv. Mise par finansiālo brīvību

 • 27.09. Trešdiena sv. Vincenta no Paulas, priestera, piemiņas diena

7.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. Mise par Vanesu dzimšanas dienā, lūdzot svētību veselību un nepieciešamās Dieva žēlastības.+ Litānija sv. Jāzepa godam

11.00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

18.30 Garīgās atjaunošanu lūgšanu grupas tikšanās 

 • 28.09 ceturtdiena sv. Laurencija Ruiza un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena sv. Venceslava, mocekļa, piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. † pāvests Jānis Pāvils I 1978

Pēc sv. Mises slavēšana

 • 29.09 piektdiena SV. ERCEŅĢEĻU MIĶEĻA, GABRIĒLA UN RAFAĒLA svētki

7.00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 Sv. Mise par Ansi Līpenīti, lūdzot Dieva svētību un dziedināšanu.

 • 30.09. sestdiena sv. Hieronīma, priestera un Baznīcas doktora, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 SV. MISE par svētceļniekiem un svētceļojuma garīgajiem un materiālajiem labdariem un viņu ģimenēm.

14.00 Sv. MISE RANKĀ par godu baznīcas gadadienai.

18.00 sv. Mise par mūsu pilsētas un novada iedzīvotājiem un pašvaldību vadītājiem.

 • 01.10. parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; (euharistiskā procesija). Sākas Rožukroņa mēnesis.

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J.Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 SV. MISE par Raivi un viņa ģimeni lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi 24. IX 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZE

 • 24. septembrī parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena
 • 29. septembrī SV. ERCEŅĢEĻI MIĶELIS, GABRIĒLS UN RAFAĒLS, svētki
 • 30. septembrī, plkst. 14.00. Svētā Mise par godu baznīcas gadadienai Rankas Muižas Lurdas Dievmātes un Sv. Bernadetes Romas Katoļu Kapelā, Svēto Misi celebrēs Priesteris Juris Škapars, Smiltenes draudzes prāvests
 • 1. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
 • 10.00 Sv. Misē pateiksimies Dievam par Viņa dāvāto Svētību mūsu laukos, dārzos, mežā un saimniecībās un ari par šī gada savākto ražu. Svinēsim ražas svētkus.
 • 1. oktobrī sākas Rožukroņa mēnesis.
 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies 1. oktobrī plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Svētdienas skola sagatavo bērnus Grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikties pie skolotājas Palmīras tel. 26480153.
 • Ansambļa „Gaismas Stariņi” nodarbības arī būs svētdienās plkst. 17.00.
 • Trešdienās plkst. 18.30 notiek  tikšanās ar lūgšanu, slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib iet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei un dalīties ar to.
 • Katru trešdienu notiek Svētās Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātā. Tāpēc, aicinu visus, kuri var iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus, vai satiktos un parunātos ar šiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem kuri piedalījās ar mani šajās Svētajās Misēs un kalpoja cilvēkiem.
 • 27. septembrī 11:00 Svētā Mise būs Līgo aprūpes centrā.
 • 4. oktobrī 14:00 Svētā Mise būs Daukstes aprūpes centrā ‘Dzērves’.
 • 11. oktobrī Svētā Mise Tirzas aprūpes centrā
 • 18. oktobrī 11:00 Svētā Mise Litenes pansionātā.
 • Pateicos par jūsu garīgo un materiālo atbalstu Rīgas Garīgajam Semināram, lūdzu Jūs, kā katru gadu, atbalstīt Semināra virtuvi ar dārzeņiem, ievārījumiem, sulām un citām rudens veltēm no Jūsu dārziem.
 • Sirsnīgi pateicos par uzdāvināto sūkni baznīcas centrālapkurei un par sūkņa apmaiņu
 • https://www.facebook.com/katolujauniesi – mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.
 • Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.
 • 29 septembrī plkst. 18:00 ielūdzam uz harizmātisko slavēšanas vakaru, kas veltīts Latvijas ģimenēm, Rīgas Kristus Karaļa draudzē, Meža prospektā 86-1, Rīgā. Šoreiz īpaši aicinām piedalītiesbērnus un jauniešus. Programmā: Svētā Gara piesaukšana un slavēšana, Svētā Mise, AIZLŪGŠANA PAR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM. Organizē: Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola, sievu grupa “Marta un Marija”, Jāzepa vīru grupa, kopienas: “Dzīvības straumes”, “Laulāto Tikšanās”, “Effata”. Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, grīdas vaskošanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

 

 • 17.09. Parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena sv. Roberta Bellarmīna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:00 Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18:00 SV. MISE par Kristīni un viņas vīru, lai Dievs svētī viņu ğimeni un dāvā Svētā Gara gudrību bērnu kristīgā audzināšanā.

 • 18.09. Pirmdiena sv. Staņislava Kostkas, mūka piemiņas diena *V.E. bīskapam emeritus Jānim Cakulam ordinācijas gadadiena (ord. 18.09.1949.)

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. Mise par priesteri Pāvilu

 • 19.09. Otrdiena sv. Januārija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 Sv. Mise par mirušo Pēteri.

 • 20.09. Trešdiena sv. Andreja Kima Taegona, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. Mise par Viju, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības.+ Litānija sv. Jāzepa godam

10:00 Sv.  Mise LITENES PANSIONĀTĀ  par mirušo + Weronika  Kozļowska (PL)

 • 21.09 ceturtdiena SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 Sv. Mise par + Miliju un Baložu dzimtas mirušajiem

18:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.  + BĪBELES STUNDA

 • 22.09 piektdiena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 Sv. Mise par Māri vārda dienā, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

14:00 Sv. Mise TIRZAS APRŪPES CENTRĀ par Pr. Karolu lai Dievs svēti un sarga. 

 • 23.09. sestdiena sv. Pio no Pjetrelčīnas (Francesco Forgione), priestera, piemiņas diena

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 SV. Mise par Māri dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību un dziedināšanu .

 • 24.09. parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

9:00 Rožukronis, litānija V.J.Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 SV. MISE par Jāni 30 dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību

 

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Ielūdzam uz harizmātisko slavēšanas vakaru, kas veltīts Latvijas ģimenēm,

Rīgas Kristus Karaļa draudzē, šoreiz īpaši aicinām piedalīties

 BĒRNUS UN JAUNIEŠUS

29 septembrī plkst. 18:00, Meža prospektā 86-1, Rīgā.

Programmā: Svētā Gara piesaukšana un slavēšana, Svētā Mise,

aizlūgšana par bērniem un jauniešiem.

Organizē: Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola, sievu grupa “Marta un Marija”, Jāzepa vīru grupa, kopienas: “Dzīvības straumes”, “Laulāto Tikšanās”, “Effata”.

Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis (29397048)

 

 

Paziņojumi 17. IX 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZE

 • 17. septembrī Parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena.
 • 21, septembrī SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS MATEJS, svētki.
 • 24, septembrī Parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena.
 • 29, septembris plkst. 18:00 Slavēšana Rīgā Kristus Karaļa draudzē, Slavēšanas nodoms veltīts Latvijas ģimenēm: bērniem un jauniešiem. Īpašs aizlūgums par bērniem un jauniešiem
 • 30, septembrī 10:00 ar Sv. Misi sāksies mūsu draudzes svētceļnieku tikšanās. Aicināti ari visi svētceļojuma garīgie un materiālie labdari ar savam ģimenēm.
 • 1, oktobrī Sv. Misē pateiksimies Dievam par Viņa dāvāto Svētību mūsu laukos, dārzos, meža un saimniecībās un ari par šī gada savākto ražu. Svinēsim ražas svētkus.
 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies oktobrī plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Svētdienas skola sagatavo bērnus Grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikties pie skolotājas Palmīras tel. 26480153.
 • Katru trešdienu plkst. 18.30 būs tikšanās ar lūgšanu, slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib iet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei un dalīties ar to.
 • Katru trešdienu notiks Svētās Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātā. Tāpēc, aicinu visus, kuri var iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus, vai satiktos un parunātos ar šiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību.
  • septembrī 10:00 Svētā Mise būs Litenes pansionātā.
  • septembrī, piektdien 14:00 Svētā Mise būs Tirzas aprūpes centrā.
  • septembrī 11:00 Svētā Mise būs Līgo aprūpes centrā.
  • oktobrī 14:00 Svētā Mise būs Daukstes aprūpes centrā ‘Dzērves’.
 • Pateicos par jūsu garīgo un materiālo atbalstu Rīgas Garīgajam Semināram, lūdzu Jūs, kā katru gadu, atbalstīt Semināra virtuvi ar dārzeņiem, ievārījumiem, sulām un citām rudens veltēm no Jūsu dārziem..
 • https://www.facebook.com/katolujauniesi–mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.
 • Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.
 • Paldies arhitektei Annai-Inārai par darbu organizēšanu un vadīšanu malkas šķūņa jumta labošanā un žoga remontdarbu projekta izveidošanā. Paldies ari darba brigādei, kas šo darbu veica.
 • Mūsu dārzi ir izrotāti ar skaistiem ziediem. Sirsnīgi lūdzu neaizmirst arī par to, lai ziedi no dārziem kā mūsu darba auglis rotātu arī mūsu draudzes baznīcas altārus. Gaidu Jūsu atvērtību un no sirds pateicos visiem, kuri nes ziedus no saviem puķudārziem baznīcas izrotāšanai. Parasti ziedu maiņa notiek sestdienās, lai sagatavotu baznīcu svētdienai. Tāpēc sirsnīgi lūdzu, lai ziedus nestu piektdienās vai sestdienās no rīta. Lai Dievs, visa skaistuma Radītājs, ir mūžam slavēts!
 • PateicosJums par baznīcas sakopšanu, grīdas vaskošanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

DIEVA SVĒTĪBA LAI JŪS PAVADA VISU NĀKAMO NEDĒĻU!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

 

No 22.-24. septembrim notiks nedēļas nogales rekolekcijas par aicinājuma izzināšanu. Īpaši noderīgas tās būs tiem, kuri vēl apsver domu šogad uzsākt Samuēla gadu. Pieteikšanās pie m. Zanes, rakstot kalpones@gmail.com līdz 20. septembrim.

 1. septembrī notiks draudžu Caritas grupu kalpotāju tikšanās. Plkst. 10:00 Rīgas Sv. Franciska baznīcā būs Svētā Mise, pēc tam sekos tikšanās Katoļu ielā 14. Būs kopīga lūgšana, Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska uzruna, kalpotāju liecības un sadraudzība. Visi laipni aicināti!

Rīgas Katoļu ģimnāzija šī gada 30. septembrī svin 25 gadu jubileju. Aicināti skolas absolventi un skolotāji. Vairāk informācija sekos RKĢ mājaslapā rkgimnazija.lv un Facebook, un Katolis.lv

Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 6” Saldū

Semināra mērķauditorija: Katehēti, kristīgie skolotāji un visi, kas darbojas izglītības laukā.
Semināra norises laiks: 22.09. plkst. 19.00 – 24.09.2017. plkst. 14.00.
Semināra norises vieta: Saldus Sv. Gregora kristīgas misijas centrs, Lielā iela 26, Saldus.
Semināra dalības maksa: 25.00 EUR
Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.
Pieteikšanās semināram līdz 17.09.2017.
Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064
Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, personas kods (apliecībai), draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pats.
Līdzi jāņem: gultas veļa, apavi dejas nodarbībai un možs noskaņojums. Tā kā katrā istabiņā ir arī virtuvīte, līdzi var ņemt kafiju, tēju personīgām kafijas pauzēm.

Semināra programma

22.09. Piektdiena
18.00-19.00 Ierašanās, reģistrācija un iekārtošanās (katrā istabiņā ir visas labierīces un virtuvīte. Jāņem gultas veļa)
19.00 – 19.45 Vakariņas
20.00 – 21.30 Interaktiva nodarbība „Etniskā un kristīgā identitāte”. Vada katehēzes speciālists Matias Heins (Matthias Hein)
21.30 Vakara lūgšana
22.00 Naktsmiers

23.09. Sestdiena
8.00 Lūgšana
8.30 Brokastis
9.00 – 10.30 Inkulturācija evaņģelizācijas un katehizācijas procesā. Pr. Pēteris Skudra (Vidzeme)
11.00 – 12.30 Latviskas tradīcijas katoļu Baznīcā. Pr. Aigars Bernāns (Latgale)
12.45 – 13.30 Pusdienas
14.00 – 15.30 Jāņa Rozentāla muzeja apmeklējums un brīvais laiks
15,30 – 17.30 Tikšanās ar Suitu sievām. Sadziedāšanās
18.00 Svētā Mise Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, J. Rozentāla ielā 16
19.00 -19.30 Vakariņas
19.45 – 21.15 Latvietība un kristietība. Pr. Andris Vasiļevskis (Kurzeme)
21.15 Uzruna, svētība un stiprinājums jaunajam mācību gadam. Pr. Aleksandrs Stepanovs
22.30 Izvēles programma (naktsmiers, dalīšanās iespaidos, uc.)

24.09. Svētdiena
8.00 Rīta lūgšana
8.30 Brokastis
9.00 – 10.30 Dejas meditācija „Deja un identitāte”. Nodarbību vada māsa Diāna OP
11.00 Svētā Mise Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, J. Rozentāla ielā 16
12.00 Pusdienas
12.45 – 13.45 Apaļais galds (dalīšanās ar iespaidiem, idejas turpmākai sadarbībai, uc.)
14.00 Mājupceļš